Industrijska zona Sobovica kod Kragujevca dobija železničku vezu

Infrastruktura železnice Srbije raspisala je tender za stručni nadzor za projektovanje i izgradnju nove železničke pruge Jovanovac – Rasputnica Cvetojevac – Sobovica. Formiranje nove industrijske zone Sobovica uslovilo je, kako kažu, potrebu da se poveže sa postojećom železničkom infrastrukturom, odnosno sa prugom Lapovo – Kraljevo – Lešak – Kosovo Polje – Đeneral Janković – državna granica (Volkovo). Ponude se mogu podneti do 30. aprila. 

Kako se naglašava u dokumentaciji, postojeća železnica je magistralna pruga E85, jednokolosečna i neelektrificirana. Dozvoljena osovinska masa na deonici pruge Lapovo – Lešak je 20 tona po osovini i masa po dužnom metru 7,2 tone po metru (kategorija C3). Regulisanje saobraćaja vozova na pruzi obavlja se u staničnom (odjavnom) razmaku.

Nova pruga je planirana za mešoviti saobraćaj, putnički i teretni, biće duga oko 14 kilometara, a povezuje pre svega radnu zonu Sobovica sa postojećom prugom br. 109.

Projektovana pruga se odvaja sa postojeće magistralne pruge, pre železničke stanice Jovanovac u formi triangla.

– Odvajanja su predviđena na km 19+777.09 i km 21+350.82. Kako iz stanice Jovanovac nije bilo moguće tehnički sprovesti odvajanje nove pruge zbog izvedenih objekata, usvojeno je rešenje odvajanja preko rasputnice koja je locirana ispred stanice Jovanovac – Rasputnica Cvetojevac (na km 21+350.82).  Projektovanje triangle je omogućilo i direktnu kolosečnu vezu za pravac iz Lapova u okviru rasputnice na km 19+777.09 u skladu sa projektnim zadatkom – navodi se u dokumentaciji i dodaje da je na km 13+457.65 predviđena nova stanica, u neposrednoj blizini radne zone Sobovica, koja ima odgovarajuće kolosečne i ostale kapacitete za prijem i otpremu putničkih i teretnih vozova i opsluživanje putnika – navodi se u dokumentaciji.

Izabrani ponuđač imaće obavezu da obavi usluge za stručni nadzor, a radovi koji podležu kontroli za koju će biti zadužen stručni nadzor su izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za izdavanje građevinske dozvole, izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za izvođenje radova na nivou projekata za izvođenje i izvođenje radova u skladu sa idejnim projektom i projektom za izvođenje i projektom za građevinsku dozvolu.

Tender za projektovanje i izgradnju nove železničke pruge raspisan je krajem prošle godine.