Kineski vlasnici „Luke Zadar“ spremni su da ulažu u obnovu Unske pruge

Iz Uprave „Luke Zadar“ u Gaženici, čiji je većinski vlasnik kineska firma „Luxury Real Estate“ najavljena je dokapitalizacija „Luke Zadar“ i izražena spremnost za ulaganje u obnovu i modernizaciju Unske pruge, od Knina do granice sa BiH.

Time bi se posle više od 20 godina ponovo uspostavio teretni železnički saobraćaj i omogućio transport roba iz Jugoistočne Evrope do jadranskih luka u Zadru, Šibeniku i Splitu.

Pruga koja vodi do zadarske luke je u lošem stanju i zahteva hitnu obnovu, a paralelno bi se radilo i na obnovi Unske pruge. Ovu inicijativu podržala je i Hrvatska gospodarska komora.

Inače, početkom septembra kineski vlasnici su obećali dodatna ulaganja – više od 100 miliona kuna.

Naručena je nova lučka dizalica, najveća u hrvatskim lukama, a sledi i obnova lučke infrastrukture. Na zapuštenoj zgradi ispod Jadranske magistrale, počinju radovi. U toku je čišćenje terena kako bi mogla početi obnova zgrade, gde će se smestiti Luka, a biće i prostora za najam. Deo ovih projekata je i Unska pruga.

Strateški, očekuje se da će se na „Luku Zadar“ u idućim godinama prebaciti deo prometa i tereta kineskih partnerskih kompanija koji je sada u „Luci Koper“ te bi kineska roba preko Zadra brže stizala do evropskih odredišta. Kineski partneri prepoznali su „Luku Zadar“ kao deo važnog kineskog projekta „Jedan pojas, jedan put“.