Nova vaga u Ranžirnoj stanici u Makišu ubrzava protok robe

Postavljanjem nove vage za merenje tereta u Ranžirnoj stanici u Makišu, znatno je smanjeno zadržavanje robe, čime se ostvaruju velike uštede vremena koje je od izuzetnog značaja za poslove špedicija. Železnički integralni transport (ŽIT) završio je izgradnju i montiranje nove vage nosivosti do 60 tona krajem septembra, a prvi rezultati već su potvrdili opravdanost investicije.

– Vaga je izrađena i baždarena u skladu sa evropskim i svetskim standardima što je od izuzetnog značaja za poslovne aktivnosti u narednom periodu. Imajući u vidu da je prvog jula prošle godine stupio na snagu zakon, kojim se propisuje da nijedna luka neće primati kontejnere u izvozu bez zvaničnih vaganja na sistemima baždarenim u skladu sa propisanim međunarodnim standardima, ŽIT je realizacijom ovog projekta stvorio dobre preduslove za dalje povećanje i kvalitetnijeg obima transporta –  kaže Miša Luković, šef kontejnerskog terminala ŽIT u Makišu, prenosi časopis „Pruga“.

Luković navodi da se najviše vaganja odnosi na robu namenjenu izvozu, mada očekuju i povećanje obima posla.

Na Makišu su najavljeni i novi radovi. To se pre svega odnosi na uređenje prostora oko mernog terminala i izgradnju parkinga, kao i završetak radova na postavljanju ulazne kapije.

Novina u poslovanju ŽIT-a je uvođenje i trećeg para vozova koji polaze nedeljno sa makiškog terminala ka Luci Rijeka, a blizina vage i lak pristup omogućavaju neuporedivu bržu i efikasniju manipulaciju teretom i pripremu neophodne carinske dokumentacije, prenosi list Pruga.