Pojašnjenje Pravilnika o kočnicama i kočenju vozova i vozila

Posle stupanja na snagu Pravilnika o kočnicama i kočenju vozova i vozila (Službeni glasnik, broj 68/2021), Direkcija za železnice je dobila određeni broj pitanja od pojedinih železničkih prevoznika koja su se odnosila na dalje postupanje s obzirom da je, sa jedne strane Pravilnikom u određenim slučajevima propisano kočenje teretnih vozova u režimu „G”, a sa druge strane u materijalima reda vožnje prikazani su samo procenti kočenja u režimu „P” kod svih teretnih vozova.

Prilogom 3 Pravilnika propisano je da se teretni vozovi koče u režimu „P”, izuzev u posebnim slučajevima navedenim u Pravilniku.

Tačku 4. podtačku 5) Priloga 3 Pravilnika treba razumeti tako da se odnosi na teretne vozove čija je brzina veća od 100 km/h, a manja ili jednaka 120 km/h, što podrazumeva da su sastavljeni od kola sa oznakom SS. Kod takvih vozova čija je vučena masa veća od 1.600 t sva vozila u vozu koče se u režimu „G”, kod vozova čija je vučena masa od 1.200 t do 1.600 t voz koči u režimu „P”, a lokomotiva i prvih pet kola (duga lokomotiva) koče u režimu „G”, a kod vozova čija je vučena masa veća od 800 t i manja ili jednaka 1.200 t lokomotiva koči u režimu „G” a voz se koči u režimu „P”.

Kako materijalom Reda vožnje 2021/2022 nisu predviđeni teretni vozovi sa brzinama većim od 90 km/h, odredbe tačke 4. podtačke 5) Priloga 3 Pravilnika se ne primenjuju, već se svi teretni vozovi predviđeni Redom vožnje 2021/2022 koče u režimu „P”, sa procentima kako su utvrđeni materijalom reda vožnje.

Izvor: radildir.gov.rs