„Srbija kargo“ prodaje rashodovane lokomotive i teretna kola

Preduzeće „Srbija kargo“ raspisalo je dva konkursa za prodaju rashodovanih lokomotiva i teretnih kola.

Na prodaju je 230 teretnih kola  grupisanih u tri lota.  Lokacije na kojima se kola nalaze su Beograd, Požarevac, Banja Koviljača i centralna Srbija.  Javno nadmetanje biće održano 23. marta 2017. godine, u sedištu prodavca – Srbija Kargo, na adresi Nemanjina 6, Beograd.

Na prodaju je ponuđeno i 90 lokomotiva. Vučna vozila prodaju se u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadnu reklamaciju. Javno nadmetanje će se održati 30. marta 201 7 . godine u sedištu prodavca.