Srbiju očekuje rast teretnog saobraćaja u periodu od 2016. do 2019. godine

Prema izveštaju kompanije “BMI Research” koja se bavi istraživanjem tržišta, teretni saobraćaj u Srbiji će zabeležiti rast u 2016. godini u odnosu na tekuću godinu, prvenstveno zahvaljujući većem izvozu i ulaganjima u infrastrukturu.

Kako je navedeno, sektor teretnog saobraćaja u Srbiji će se uspešno razvijati u periodu od 2016. do 2019. godine. Faktori koji će dobrineti ovom rastu su povećanje BDP-a ( 0.1% u 2016. godini i 4.3% u 2019. godini), izvoza, kao i investicije u železničku infrastrukturu, koja predstavlja okosnicu teretnog saobraćaja u Srbiji.

Prema objavljenim podacima, teretni železnički saobraćaj će zabeležiti prosečan godišnji rast od 7% u periodu od 2016. do 2019. godine. U izveštaju se spominje i činjenica da je Srbija, uz podšku Evropske unije, ekspeditivno krenula da radi na obnovi puteva oštećenih u majskim poplavama,kao i na merama preventive, te je time pokazala da shvata značaj ovog sektora.

Shodno tome, “BMI Research” predviđa porast teretnog saobraćaja na putevima od 5,4% do 2019. godine. Izvor: eKapija