Šteta zbog blokade pruge oko 35 miliona dinara

„Želeleznice Srbije“ saopštile su da je direktna šteta tog preduzeća zbog prekida saobraćaja na pruzi Kragujevac – Kraljevo, kod Grošnice, dostigla oko 35 miliona dinara i najavile novu organizaciju saobraćaja.

Kako se navodi, pruga Kragujevac – Kraljevo na toj deonici je, i nakon mesec dana, blokirana i zbog toga „Železnice Srbije“  ponovo privremeno menjaju organizaciju putničkog saobraćaja na tom delu pruge, kako bi se štete umanjile, a vozovi funkcionisali u skladu sa mogućnostima.

Tako će  lokalni putnički vozovi na relaciji Lapovo – Kraljevo saobraćati na celom prevoznom putu, ali će na relaciji Grošnica (otvorena pruga) – stanica Grošnica, putnici morati da izađu iz voza i pešače oko 200 metara duž pruge, kako bi ušli u drugi voz, sa druge strane blokade i nastavili putovanje.

Putnički vozovi iz Lapova za Kraljevo i iz Kraljeva za Lapovo saobraćaće samo do blokade na pruzi u Grošnici, a zatim se vraćati nazad, dok će putnici nakon što pešice prođu blokadu vozovima nastavljati dalje putovanje.

Izmenjena organizacija saobraćaja trajaće do završetka blokade.