Obaveštenje o podnošenju zahteva za izdavanje setrifikata i kartice vozača

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, u okviru poslova poverenih Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima 31. januara 2019. godine otpočela je proces sertifikacije profesionalnih vozača.

Vozači koji na dan stupanja na snagu Pravilnika o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice, kao i u periodu od jedne godine od dana stupanja, imaju u vozačku dozvolu upisanu neku od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mogu podneti zahtev za izdavanjem sertifikata i kartice, bez pohađanja obavezne obuke i polaganja stručnog ispita.

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacionu karticu mora imati svaki vozač kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, s tim da se određeni vozači izuzimaju od procesa sertifikacije.

Uz Zahtev za izdavanje sertifikata i kartice vozač prilaže i sledeće:

  • Fotokopiju ili ispis lične karte vozača – originalni dokument na uvid;
  • Fotokopiju vozačke dozvole vozača – originalni dokument na uvid;;
  • Fotografiju vozača formata 25×35 mm, ne starija od 6 meseci;
  • Dokaze o izvršenim uplatama (primer uplatnica).

Zahteve za izdavanjem sertifikata i kartica vozači mogu podneti u nekoj od ovlašćenih ekspozitura Auto moto saveza Srbije sa kojim je Agencija potpisala Ugovor o angažovanju za vršenje poslova podnošenja i obrade zahteva za izdavanje sertifikata i kartica za vozače.

Spisak ekspozitura u kojima se može podneti zahtev:

  1. Beograd, AMSS – Agencija, Ruzveltova 16, 011/2423-741
  2. Beograd, AMK Novi Beograd, Bul. Maršala Tolbuhina 40, 011/2606-972
  3. Beograd, AMK Jedistvo, Zemun, Cara Dušana 49, 011/3160-257
  4. Beograd, Macura Plus, Tošin bunar 232, 011/ 7555-999

U početnom periodu, zahtevi se mogu podneti u Beogradu, a u narednom periodu sukcesivno će se osposobljavati ekspoziture i u drugim gradovima u Srbiji.

Sve informacije o podnošenju zahteva za izdavanje sertifikata i kartice možeti videti OVDE.