Promene kod uvoza rezervnih delova za medicinska sredstva

Uprava carina je saopštila da je 23. februara od Ministarstva zdravlja dobila dopunu i pojašnjenje o načinu uvoza rezervnih delova za medicinska sredstva.

Između ostalog, navedeno je da ukoliko određeni proizvod nije od proizvođača određen kao medicinsko sredstvo ili mu je proizvođač odredio drugačiju namenu (npr. davanjem izjave) odredbe Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima se ne primenjuju, pa ni na rezervne delove za medicinska sredstva.

Shodno tome, prilikom uvoznog carinjenja rezervnih delova za medicinska sredstva, ukoliko postoji izjava proizvođača da konkretan proizvod nije medicinsko sredstvo, već rezervni deo, nije potrebno prilagati Rešenje o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, kao ni mišljenje Agencije za lekove i medicinska sredstva da se konkretan proizvod ne smatra medicinskim sredstvom. U tim situacijama, deklaracija se može prihvatiti sa greškom.

Carina je napomenula i da je Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima propisano da na menu medicinskog sredstva određuje proizvođač, tako da i izjavu, da određeni rezervni deo mediciskog sredstva nije i sam medicinsko sredstvo, može dati isključivo proizvođač, a ne pošiljalac, uvoznik, distributer i sl.

Više informacija i dodatna pojašnjenja pročitajte OVDE.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Dobri rezultati na Terminalu Beograd Direktor Uprave carina Srbije Miloš Tomić izneo je podatke da je za devet meseci 2018. godine na Terminalu Beograd, koji predstavlja jednu od najvećih...
Zaplenjene cigarete vredne 56.000 evra U zajedničkoj akciji carine i policije na graničnim prelazima Šid i Batrovci zaplenjeno je preko 2.000 boksova cigareta čija je vrednost procenjena na...
Prijavili ulje za kočnice, a vozili 53.000 litara ... Carinici su 18. septembra 2018. godine zahvaljujući intenzivnoj razmeni informacija sa kolegama iz Makedonije uspeli da spreče još jedan pokušaj lažno...
Ponovo otkriveno lažno deklarisano gorivo Carinski službenici su 6. septembra 2018. godine, u saradnji sa Tržišnom inspekcijom, uspeli da spreče pokušaj lažnog deklarisanja gotovo 25 tona gori...
Više od pet tona sumnjive garderobe na putu ka „Ar... Pravac Istanbul – „Arizona“ ponovo je aktuelan, u šta su se 30. avgusta 2018. godine uverili carinici na ulazu graničnog prelaza Gradina, kada su zapl...
Čitava autoperionica u prikolici kamiona Carinici su u saradnji sa policijom 24. jula 2018. godine, tokom dubinske kontrole na magistralnom putu Užice  - Požega, zaplenili neprijavljenu oprem...
U dva kamiona zaplenjena skoro tona robe Carinici su 7. i 8. juna 2018. godine, na ulazu graničnog prelaza Terminal Gradina, u dva šlepera puna robe iz Turske privremeno zadržali skoro tonu n...
Aplikacija za otkrivanje falsifikata Elektronska baza podataka o zaštićenim brendovima, nosiocima prava za te brendove i postupcima koji se u vezi sa njima vode od danas je javno dostupna...