Usvojeni novi Carinski zakon i Zakon o carinskoj službi

Skupština Srbije usvojila je na sednici 7. decembra novi Carinski zakon, kao i Zakon o carinskoj službi. Novim Carinskim zakonom postignut je izuzetno visok nivo usaglašenosti sa novim Carinskim zakonom EU, što je veoma važno za pregovaračko Poglavlje 29 – Carinska unija.

Ključna izmena se odnosi na komunikaciju između carine i privatnog sektora, koja će se ubuduće obavljati elektronskim putem. Automatizacijom carinskih postupaka smanjuju se troškovi poslovanja, što doprinosi većoj konkurentnosti naših preduzeća. Takođe, automatizacijom se podiže nivo bezbednosti, nivo naplate i priliv sredstava u državni budžet, što se direktno odražava na bruto nacionalni dohodak i standard svih građana.

Novina su i odredbe koje se odnose na carinski dug, a koje se sada nalaze u početnim poglavljima zakona, što ukazuje na izuzetnu važnost finansijskog aspekta u postupku primene carinskih propisa. Uvedena je i nova podela carinskih postupaka na stavljanje robe u slobodan promet, posebne postupke i izvoz, a ustanovljeno je i obavezno obezbeđenje za većinu carinskih postupaka.

Rok u kome roba može da bude u privremenom smeštaju je povećan sa 20 na 90 dana, a propisan je i ukupan rok od 10 godina u kojem roba može ostati u postupku privremenog uvoza. Osnažen je i institut ovlašćenog privrednog subjekta, a uvedena su i nova carinska pojednostavljenja – centralizovano carinjenje i samoprocena.

Kada je reč o Zakonu o carinskoj službi, njime se reguliše rad i organizacija Uprave carina, kao i ovlašćenja carinskih službenika. Novine u zakonu se odnose na ovlašćenja u vezi sa obavljanjem poslova naknadne i unutrašnje kontrole, što dosadašnjim propisima nije bilo regulisano.

Zakonom o carinskoj službi je utvrđeno i pravo na korektivni koeficijent posebnim kategorijama carinskih službenika i to onima koji su raspoređeni na radna mesta razvrstana u zvanja mlađi carinski nadzornik, carinski nadzornik, mlađi carinski pregledač i carinski pregledač (sa srednjom i višom stručnom spremom na poslovima pregleda robe i carinskog nadzora i kontrole u putničkom prometu) i carinskim službenicima koji u okviru poslova radnog mesta imaju ovlašćenje za nošenje i upotrebu oružja. Oni će imati pravo na uvećanje osnovnog koeficijenta u visini od 20%.

Reč je o carinskim službenicima koji rade na graničnim prelazima, robnim ispostavama i u kontrolnim službama, pod posebnim uslovima rada i čiji je posao po prirodi rizičan po bezbednost i zdravlje. To su službenici koji rade u smenama, subotom, nedeljom i praznicima, i koji su izloženi svim vremenskim uslovima zbog rada na otvorenom, toksičnim izduvnim gasovima, kao i zračenju – ukoliko je reč o službenicima koji kontrolišu rad carinskih mobilnih skenera.

Zakonom o carinskoj službi se uređuju ovlašćenja i obaveze carinskih službenika tako da efikasno prate pojednostavljenje, modernizaciju i racionalizaciju carinskih procedura definisanih u novom Carinskom zakonu, a veoma je važna i činjenica da se njime obezbeđuje veća pravna sigurnost, bezbednost društva i zemlje, jača integritet carinskih službenika i smanjuje mogućnost za korupciju.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

ANKETA: Da li su elektronski lokatori korisni? Uprava carina je od 21. januara 2019. godine počela upotrebu elektronskog lokatora. Prema rečima prevoznika i vozača, primena novog carinskog obeležja...
Migranti zaustavljeni zahvaljujući e-lokatoru Na graničnom prelazu Šid 13. marta oko 18 časova sprečen je pokušaj trojice migranata da ilegalno pređu državnu granicu zahvaljujući novouvedenom sist...
Otkrivena ogromna količina lekova ispod kamionske ... Zajedničkom akcijom carine i policije prošle nedelje je na graničnom prelazu Kelebija zaplenjena ilegalna pošiljka od više od 240.000 tableta Tamol-XX...
Osam „slepih putnika“ u hladnjači na g... Još jedan nesmotreni pokušaj migranata da se u hladnjači koja je uključena ilegalno prebace preko granice sprečen je 4. marta na graničnom prelazu Vat...
Počela upotreba elektronskih lokatora – veća... Pre desetak dana smo od svojih čitalaca dobili informaciju da je počelo uvođenje elektronskih lokatora i da taj postupak usporava i onako sporu proced...
Elektronski lokatori – kako se upotrebljavaj... Elektronsko praćenje tovara robe uvedeno je na način propisan Uredbom o dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom koju je Vlada Repub...
Carinici otkrili sedmoro migranata u hladnjači na ... Uprava carina je saopštila da su carinici na izlazu graničnog prelaza Batrovci 9. februara 2019. godine otkrili sedam migranata skrivenih u hladnjači ...
U planu otvaranje tri zajednička granična prelaza ... Poslanici će uskoro potvrditi sedam sporazuma između Srbije i Crne Gore kojima se reguliše režim pograničnog saobraćaja, ali i granični prelazi između...