„Air Serbia“ povećala obim kargo prevoza za 25,3%

„Air Serbia“, nacionalna aviokompanija Republike Srbije, prijavila je neto dobit od 15,7 mil EUR za 2017. godinu, što je za 14,8 mil EUR više u odnosu na prethodnu godinu. U četvrtoj godini poslovanja, ukupni poslovni prihod aviokompanije dostigao je 288 mil EUR. Na osnovnu detaljne poslovne analize i zahvaljujući novom pristupu i merama, operativni troškovi smanjeni su za 7%, dok je istovremeno povećan prihod od prodaje za 4%.

Kada je u pitanju prevoz tereta, „Air Serbia“ nastavlja da beleži dvocifreni godišnji rast. U 2017. godini nacionalna aviokompanija prevezla je 6.158 tona tereta i pošte, što predstavlja povećanje od 25,3% u odnosu na 2016.