(FOTO) Predstavljamo vam „Ghana Airport“ kargo centar koji gradi „Energoprojekt“

„Energoprojekt Ghana“, ino kompanija „Energoprojekt Visokogradnje“ potpisala je sredinom marta ugovor za projektovanje i izgradnju objekta „Ghana Airport Cargo Centre“, kargo centra na aerodromu u Akri.

Sa investitorom „Ghana Airport Cargo Centre“, zaključen je ugovor za projektovanje i izvođenje radova po sistemu „ključ u ruke“, vredan 26,3 mil USD. Rok za realizaciju projekta je 19 meseci, naveo je „Energoprojekt“ na svom sajtu.

Na sajtu „Ghana Airport Cargo Centre“ predstavljeno je idejno rešenje budućeg objekta koji će obuhvatati ukupno 21.272 kvadrata od kojih 9.514 m2 skladišnog prostora i 6.866 poslovnog prostora.

Kargo hala je pozicionira na ka aerodromu, dok je poslovni četvorospratni objekat orijentisan ka pristupnim pravcima, formirajući svojom fasadom i volumenom, prepoznatljiv izgled celog kompleksa. Sa posebnom pažnjom projektovao se i ulazni portal kompleksa u okviru koga su integrisani kontrolni i energetski punktovi.

Kargo hala je savremeni logistički centar tranzitnog karaktera sa funkcionalnom grupom carinskog skladišta, projektovan prema najvišim standardima budućeg korisnika (Swisp port) i u skladu sa BS. Ukupna površina skladišta, carinskog aneksa i pratećeg administrativnog objekta je 7.500 m2 sa 1.000 m2 istovarnih rampi sa 17 jednovremenih istovarnih punktova.

„Ghana Airport Cargo Centre“ predstavlja zajedničko ulaganje „Air Ghana“ i  „Air Logistics Company“ sa sedištem u Akri.