Konferencija „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona – TIL 2015” 26. marta

Biznis konferencija „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona – TIL 2015” uz institucionalno pokroviteljstvo Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, održava se 26. marta 2015. u Sava centru u Beogradu.

Oslanjajući se na rezultate i inicijative pokrenute na prethodnoj, poslovnoj konferenciji TIL 2014, druga, celodnevna Biznis konferencija TIL 2015, uz prisustvo i učešće svih relevantnih činioca tržišta, obezbediće uslove za  nastavak započetih dijaloga, razmene ideja, znanja i iskustava u cilju pronalaženja optimalnih biznis solucija za održivi razvoj transportne i logističke infrastrukture kao ključnih faktora ekonomskog napretka Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona.

U skladu sa EU strategijom biće predstavljeni i projekti i inicijative za dalji razvoj i unapređenje intermodalnih sistema, logističkih centara, zaštite životne sredine, bezbednosti u saobraćaju; takođe poseban akcenat će biti stavljen na JPP modele u transportnoj i logističkoj infrastrukturi, usaglašavanju zakonske regulative i carinskih propisa, aktivnostima strukovnih udruženja i lokalnih samouprava na unapredjenju mreže logističkih i distributivnih centara, slobodnih zona…

Na Biznis konferenciji TIL2015 se očekuje preko 400 učesnika a najveći broj će činiti  donosioci odluka vodećih kompanija iz oblasti špedicije, logistike i  drumskog, železničkog, avio i vodnog saobraćaja i donosioci odluka vodećih kompanija koje su korisnici usluga u ovoj oblasti, zatim visoki predstavnici relevantnih državnih institucija i strukovnih udruženja iz Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona, EU, Turske, Rusije, Kine… međunarodni stručnjaci za oblast održivog razvoja, predstavnici finansijskih institucija i udruženja i osiguravajućih društava, predstavnici medija…

Koncipirana kao sinergija tri celine (plenarni deo, okrugli sto, B2B sastanci), Biznis konferencija TIL 2015 će obezbediti uslove svim učesnicima da svoje znanje, iskustvo i resurse stave u funkciju  efikasnije artikulacije međusobnih interesa i pronalaženja optimalnih biznis modela.

Više informacija na zvaničnom sajtu konferencije.