Predstavljen “Priručnik o najboljoj praksi na graničnim prelazima iz perspektive trgovine i prevoza“

Srpska verzija “Priručnika o najboljoj praksi na graničnim prelazima iz perspektive trgovine i prevoza“ predstavljen je u Upravi carina 24. novembra 2014. godine. Priručnik koji je priredio OEBS i Evropska ekonomska komisija UN trebalo bi da pomogne državnim administracijama da organizuju efikasnije procedure na granici.

– Priručnik obezbeđuje pravo bogatstvo referentnog materijala i primera najbolje prakse prikupljenih širom zemalja članica OEBS i šire –  istakao je dr Halil Jurdakul Jigitguden, koordinator OEBS za ekonomske i ekološke aktivnosti.

On je dodao da “Srbija poslednjih godina ulaže velike napore da se približi evropskim standardima uključujući i one koji se odnose na trgovinu, transport, carinske i granične procedure. U tom smislu, materijal predstavljen u ovom priručniku može da bude naročito koristan i da služi kao osnova za dodatno unapređenje sistema.“

U ime Uprave carina predstavnicima OEBS zahvalio se pomoćnik direktora – koordinator, Duško Marinković koji je naglasio da je priručnik rezultat složenog poduhvata u kome je svoj doprinos dala i Vlada SAD finansirajući njegovo štampanje.

On je potvrdio da će “Priručnik biti veoma korisno oruđe za srpsku carinu, posebno imajući u vidu naša nastojanja da ojačamo administrativne kapacitete službe kao i  da postanemo partneri privredne zajednice i olakšamo im poslovanje koliko god je to moguće.“

Marinković je dodao da će priručnik biti distribuiran unutar carinske službe, kao i da će biti korišćen u nastavi koja se održava u Školskom centru UC.

Kompletan Priručnik pročitajte OVDE.