Do kraja godine nova pravila o dozvoljenim masama i dimenzijama teretnih vozila?!

Evropska komisija je 21. januara započela novi proces javnog konsultovanja, u cilju revizije Direktive o maksimalno dozvoljenim masama i dimenzijama teških teretnih vozila.

Revidiranje Direktive Saveta 96/53/EC deo je održive i pametne strategije mobilnosti i njenog akcionog plana, koji su objavljeni krajem decembra 2020. godine, navodi se u pozivu za širu javnost.

U okviru poziva je posebno istaknuto da sadašnja pravila o težinama i dimenzijama treba da budu usklađena sa ciljevima koji predviđaju dostizanje punog potencijala jedinstvenog tržišta, kao i značajno smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte.

– Na osnovu preliminarnih nalaza studije sprovedene 2020. godine, usklađivanje pravila o maksimalnoj težini i dimenzijama moglo bi da pomogne u optimizaciji drumskog transporta, kroz upotrebu manjeg broja vozila za prevoz iste količine tereta. Potencijalne koristi za životnu sredinu po prevezenoj toni koje bi usledile u okviru ove optimizacije, mogle bi se dodatno unaprediti poboljšanjem aerodinamike i drugim tehnološkim inovacijama, pomoću kojih bi se mogla smanjiti potrošnja energije – dalje se navodi.

Predloge je moguće uputiti do 18. februara. Komisija ističe da su stavovi i informacije o direktivi koja je na snazi, posebno poželjni od pojedinaca i grupa koji imaju iskustva iz prve ruke, što podrazumeva proizvođače teških vozila, prevoznike, špeditere, transportna udruženja…

Druga etapa javnih konsultacija planirana je za prvi kvartal ove godine, dok se usvajanje novih izmena očekuje u poslednjem kvartalu 2022. godine.

Više informacija o ovoj inicijativi možete pronaći OVDE.