Evropska unija priprema nova pravila o rokovima plaćanja – Skoro 50% faktura „probija“ rokove

Evropska unija želi da stane na put kašnjenju u plaćanju, koje ugrožava poslovanje pre svega manjih firmi. S obzirom na to da se skoro 50% faktura u Evropskoj uniji ne plaća na vreme, poslanici Evropskog parlemanta u procesu su izrade uredbe o plaćanju koja bi imala ograničenje od 30 dana, piše trans.info.

Cilj ovog predloga je da se proces plaćanja pojednostavi, kao i da se podstakne kultura blagovremenih plaćanja, eliminisanjem nejasnoća i „rupa u zakonu“ koje su dosada ometale delotvornost aktuelne Direktive o zakasnelim plaćanjima.

U fokusu nacrta uredbe je uvođenje strožeg maksimalnog roka plaćanja od 30 dana u transakcijama između preduzeća (B2B), kao i na relacijama preduzeća-državni sektor (G2B).

Međutim, kompanije će zadržati fleksibilnost da pregovaraju o uslovima plaćanja do 60 kalendarskih dana u B2B transakcijama, pod uslovom da je to izričito dogovoreno u ugovoru. Takođe, uvažavajući jedinstvenu dinamiku sektora maloprodaje, koja često zahteva duže periode plaćanja zbog faktora kao što su mali promet proizvoda i sezonski karakter, propis predlaže da se u ovim slučajevima dozvoli rok plaćanja do 120 dana.

Da bi se preduzeća, posebno mala i srednja, zaštitila od kašnjenja u plaćanju, uredba nalaže automatsku isplatu obračunate kamate i naknada za obeštećenje. Osim ovih mera, predlog obuhvata i nove mehanizme sprovođenja, kao i različite inicijative za podizanje svesti. Podstiče se i upotreba e-alata za ubrzavanje plaćanja, kao i sprovođenje obuka finansijske pismenosti među MSP.

Prema uredbi, naručioci, uključujući vladina tela, morali bi da podnose javno dostupne izveštaje o svojim praksama plaćanja nacionalnom izvršnom organu, na godišnjem nivou. Štaviše, uspostavila bi se i Evropska opservatorija za kašnjenje u plaćanju, koja bi pratila situaciju i prikupljala podatke o kašnjenjima, kao i o potencijalnim štetnim praksama.

– Nepouzdani novčani tokovi mogu ugroziti mala, srednja i mikro preduzeća, ograničavajući rast, inovacije i konkurentnost u Evropskoj uniji. Ovom uredbom ne samo da štitimo manja preduzeća, koja su okosnica naše privrede, već pre svega uvodimo predvidljivost i pravičnost za sve evropske kompanije. To je veliki podsticaj ka negovanju bolje kulture plaćanja, od koristi za celu evropsku ekonomiju – izjavila je predstavnica Evropskog parlamenta Róża Thun Und Hohenstein.

Španija javno objavljuje spisak neplatiša prevoza

Kada je reč o plaćanju transportnih usluga, Španija se izdvaja kao interesantan primer. Naime, nakon snažnog pristiska domaće transportne industrije, španska vlada prošlog leta počela je da objavljuje imena kompanija koje su kažnjene zbog neplaćanja usluga prevoza na vreme.

Prva lista, objavljena u avgustu 2023, uključivala je poznate globalne igrače kao što su DHL i Kuehne + Nagel. DHL se takođe pojavio i u novom izdanju liste, a još jedan poznati operater koji je u drugom kvartalu 2023. kažnjen zbog kašnjenja u plaćanju transporta je i Rhenus Logistics.

Izvor: trans.info 
Foto: Pixabay, ilustracija