ISTRAŽIVALI SMO: Koja su zaduženja lica odgovornog za prevoz robe?

Jovan Milićević (34) je po obrazovanju saobraćajni inženjer i poslovima u oblasti transporta se bavi već 8 godina. Time je po oslobođenju dobio sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti. Tom ispravom on može istovremeno obavljati poslove upravljanja u javnom prevozu tereta u domaćem ili u međunarodnom drumskom saobraćaju kod najviše četiri domaća prevoznika koji ukupno imaju manje od 50 teretnih vozila.

Jovan Milićević je jedna od 1.461 osobe koje su do sada dobile taj sertifikat.

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju je uveo novu funkciju, novo zanimanje – lice odgovorno za prevoz robe. Kako će od februara 2018. biti obavezno da transportne firme imaju licence, a za licence je neophodno anfažovanje pomenutog lica, istraživali smo šta konkretno ono treba da radi.

U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture su za PlutonLogistics objasnili da je to lice “odgovorno za stvarno i neprekidno upravljanje poslovima prevoza i da je radno angažovano u privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika koji obavlja prevoz”.  To lice mora da poseduje sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti – javnu ispravu kojom se potvrđuje profesionalna osposobljenost lica odgovornog za prevoz.

Lice odgovorno za prevoz tereta može obavljati poslove upravljanja u javnom prevozu tereta u domaćem ili u međunarodnom drumskom saobraćaju kod najviše četiri domaća prevoznika koja obavljaju javni prevoz tereta sa ukupno najviše 50 teretnih vozila ili skupa vozila.

Sertifikat je moguće dobiti polaganjem ispita i oslobađanjem od polaganja. Do sada je 1.461 licu odobreno izdavanje sertifikata po osnovu oslobađanja od polaganja ispita.

– Imajući u vidu da je veliki broj kandidata podneo zahtev za oslobađanje od polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti i da je stav Кomisije za sprovođenje ispita o profesionalnoj osposobljenosti za lica odgovorna za prevoz tereta u drumskom saobraćaju da, što je moguće više kandidata oslobodi od polaganja ispita, i dalje nije zakazan termin za polaganje. O terminu za polaganje koji odredi Komisija, svi kandidati koji su podneli zahtev za dobijanje Sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti i izjasnili se da žele da polažu ispit ili ne ispunjavaju uslove za oslobađanje od ispita, biće naknadno obavešteni – kažu za PL u MGSI.

Kaznene odredbe

Lice odgovorno za prevoz u objektu inspekcijskog nadzora (transportnoj firmi) dužno je da, u roku od 24 h od časa kada je protekao rok koji je određen za otklanjanje nepravilnosti, u pisanoj formi obavesti inspektora da li su nepravilnosti otklonjene.

Član 58.

Za privredni prestup stava 1. člana 58. (obavlja kabotažu bez dozvole za kabotažu) kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara i odgovorno lice, odnosno lice odgovorno za prevoz u privrednom društvu ili drugom pravnom licu.

Član 60.

Za prekršaj iz stava 1. člana 60. (obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe suprotno odredbama zakona) kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara i lice odgovorno za prevoz u privrednom društvu, odnosno u drugom pravnom licu.

Član 61.

Za prekršaj iz stava 1. člana 61. (bez odgovarajuće licence za prevoz obavlja javni prevoz tereta teretnim vozilom ili skupom vozila suprotno odredbi) kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara i lice odgovorno za prevoz u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu.

Član 62.
Za prekršaj iz stava 1. člana 62. (obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe teretnim vozilom na čijim bočnim vratima, odnosno bočnim stranama kabine se ne nalazi ispisano poslovno ime i natpis u skladu sa zakonom) kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara lice odgovorno za prevoz u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu.

Član 63.

Za prekršaj iz stava 1.  člana 63. (obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe teretnim vozilom na čijim bočnim vratima, odnosno bočnim stranama kabine se nalazi ispisano poslovno ime i natpis slovima visine manje od tri centimetra i bojom ili nalepnicom koja se bitno ne razlikuje od osnovne boje vozila) kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000 dinara lice odgovorno za prevoz u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu.

Licence

Za dobijanje licence za prevoz tereta u drumskom saobraćaju, ukupno je podneto 1.949 zahteva od kojih je 268, do sada, pozitivno rešeno.