Italija ima najviše radara, Norveška najstroža prema vozačima, koja zemlja je „najjeftinija“

Po broju takozvanih „autoveloksa“, kako se u Italiji nazivaju merači brzina, ta zemlja je na prvom mestu u Evropi. U Nemačkoj ih je 3.813, a Francuskoj svega 2.406. „Autoveloks“ je jedno od najomraženijih sredstava među Italijanima, jer se često postavlja ne samo na auto-putevima već i u gradovima, gde je teško u momentu preći sa jedne u drugu brzinu. Italijani tako često kažu da „vlast to radi da bi napunila svoje džepove“.

Velika Britanija broji 4.014 merača brzine na ulicama, dok je Slovačka na poslednjem mestu, sa samo 13 uređaja u čitavoj zemlji.

Gde su najveće kazne u Evropi

U izveštaju koji je objavljen na sajtu Zutobi sa podacima dobijenim od Speeding Europe, Scbd-a, te Auto Europe, analizirana su mesta na kojima su najveće kazne, kada je reč o kršenjima pravila: prekoračenje brzine, korišćenja telefona za volanom i vožnja u pijanom stanju.

Napravili su vrstu ukupnog bodovanja svake zemlje, koja je zasnovana na normalizovanom rezultatu od deset za svaki faktor i na kraju je izračunat prosek rezultata.

Norveška je na prvom mestu liste od deset najstrožih zemalja, sa 6,42 poena od ukupno deset, sa kaznama za prekoračenje brzine do 711 evra.

Češka je najjeftinija zemlja, sa kaznama od 19 evra.

Albanija ima najmanji broj poena, 1,82 na deset. Ko koristi telefon za volanom u toj zemlji plaća kaznu od osam evra, ukoliko prođe na crveno svetlo 10 evra, za prekoračenje brzine na auto-putu 20 evra i 175 evra za vožnju u pijanom stanju.

Kada je reč o vožnji u pijanom stanju, najstrože su Mađarska, Češka, Slovačka dok su najtolerantniji u Velikoj Britaniji.

Kolike su kazne u Italiji

Kazne za prekoračenje brzine u Italiji razlikuju se u odnosu na to koliko je prekoračenje – od 10 do 40 kilometara na čas iznad dozvoljenog.

Kazna može da se kreće od 173 do 694 evra. Od 40 do 60 kilometara kazna je od 543 do 2.170 evra, kao i suspenzija dozvole od jednog do tri meseca. Kada je reč o kaznama u pijanom stanju, za 0,5 i 0,8 promila, kazna je od 500 do 2.000 evra, kao i suspenzija dozvole na šest meseci.

Ukoliko je alkohol u organizmu između 0,8 i 1,5 promila, kazna je od 800 do 3.200 evra, zatvor od šest meseci, kao i oduzimanje dozvole od šest meseci do godinu dana. Ko koristi mobilni za vreme vožnje u Italiji, rizikuje kaznu od 660 evra, kao i oduzimanje do pet bodova.

Predviđeno je i oduzimanje dozvole do tri meseca, jedino u slučajevima ako se prekršaj ponovio. Osoba koja vozi u kontra smeru rizikuje kaznu od 163 do 652 evra, kao i oduzimanje četiri poena.

Izvor: RTS