Italija od decembra ponovo PRIZNAJE srpske vozačke dozvole

Novi sporazum između Italije i Srbije o međusobnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola, potpisan krajem marta ove godine, stupiće na snagu 17. decembra 2023. i važiće 5 godina, piše trasporti-italia.com, pozivajući se na saopštenje italijanskog ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja.

Sporazum dve zemlje o vozačkim dozvolama bio je na snazi do aprila 2018, ali nakon toga nije obnovljen, sve do marta ove godine.

Zahvaljujući novom sporazumu, sada je moguće automatski zameniti važeće vozačke dozvole izdate u dve zemlje, prema tabeli ekvivalencije kojom se utvrđuje korespondencija kategorija srpskih dozvola sa kategorijama italijanskih dozvola.

Među konvertibilnim dozvolama su i one za profesionalne vozače u prevozu robe i putnika (C, CE, D, DE). Ipak, trasporti-italia.com podseća da je za obavljanje profesije vozača, pored vozačke dozvole C ili CE, potrebna je i kvalifikaciona kartica vozača izdata od strane zemlje EU.

Sporazum Italije i Srbije o međusobnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola, podsetimo, potpisan je 21. marta u okviru Foruma za poslovnu i naučnu saradnju Srbije i Italije i od izuzetnog je značaja za veliki broj naših državljana koji žive i rade u Italiji. Kako je tada saopšteno, srpskim državljanima koji imaju prebivalište u Italiji, na osnovu ovog sporazuma, omogućava se da zamene važeću srpsku vozačku dozvolu (koja nije privremenog karaktera) za italijansku vozačku dozvolu, bez polaganja dodatnih teorijskih ili praktičnih ispita u toj državi.

Time se srpski državljani takođe oslobađaju i troškova polaganja teorijskog i praktičnog dela vozačkog ispita.

Srbija i Italija su već imale zaključen Sporazum o međusobnom priznavanju zamene vozačkih dozvola, koji je stupio na snagu 8.4.2013. godine, a prestao da važi 8.4.2018. godine. Pregovori oko novog teksta Sporazuma su se nakon toga kontinuirano sprovodili i na inicijativu MUP-a Republike Srbije su započeti i pre isteka važenja prethodnog dokumenta – imajući u vidu njegov značaj za veliki broj srpskih državljana koji žive i rade u Italiji i kojima je posedovanje važeće vozačke dozvole neophodno za obavljanje svakodnevnih životnih i poslovnih aktivnosti.

Kompletan sporazum, kao i TABELU EKVIVALENATA za potrebe zamene vozačkih dozvola, pogledajte OVDE.