Kakve promene drumskom transportu donosi trgovinski sporazum EU i Velike Britanije

Posle višemesečnih pregovora, Velika Britanija i Evropska unija postigle su u četrtvtak (24. decembra 2020. godine), skoro u poslednjem trenutku, privremeni sporazum o slobodnoj trgovini koji bi trebalo da spreči haos na granicama 1. januara i da donese kompanijama određenu izveznost.

Ceo tekst trgovinskog sporazuma između EU i Britanije dostupan je za javnost. Kakve promene je on doneo u drumskom transportu? Ukratko, sporazumom je definisano da će britanski operateri moći da izvrše jednu drumsku kabotažu u EU, dok će kamioni iz EU imati mogućnost da sprovedu dve drumske kabotaže u Velikoj Britaniji nakon preuzimanja robe od proizvođača/iz distributivnog centra, prenosi trans.info.

Odeljak o drumskom prevozu nalazi na 251. stranici dokumenta. Razumljivo, zbog komplikovane pravne forme, tekst samog sporazuma nije nimalo jednostavan za čitanje.

Britansko udruženje RHA (Road Haulage Association) sastavilo je jednostavan rezime promena, koje možete pogledati u nastavku!

Operacije kombinovanog prevoza između EU i Velike Britanije biće prekinute, dok će obe strane moći da prevoze robu na teritoriju druge strane.

Prevoznici iz Velike Britanije moći će da prolaze kroz EU zemlje kako bi isporučivali robu do trećih zemalja, poput Švajcarske. Takođe mogu slobodno da prolaze kroz Republiku Irsku radi vršenja isporuke u Severnu Irsku. Povrh toga, britanski prevoznici mogu izvršiti jednu drumsku kabotažu nakon putovanja u neku zemlju članicu EU sa punim tovarom.

Istovremeno, prevoznici iz EU moći će da preduzmu dve drumske kabotaže nakon preuzimanja robe od proizvođača/iz distributivnog centra. Pored toga i kraja primene pravila o kombinovanom prevozu, prevoznici u EU će nastaviti sa normalnim radom.

Naravno, od januara će se primenjivati i novi carinski propisi koji će neizbežno usporiti proces unošenja robe u Ujedinjeno Kraljevstvo i van njega.

Štaviše, treba napomenuti da će svi vozači kamiona koji posluju u Ujedinjenom Kraljevstvu i EU morati da poštuju važeće propise o radnom vremenu i tahografima vozača. Ovi propisi se neće promeniti i pomenuti su na stranicama sporazuma broj 253 i 254:

Član ROAD.7: Obaveze vozača
1 Vozači vozila koja idu na put prema pravilima definisanim u članu ROAD.4 [Prevoz robe između, kroz i unutar teritorija ugovornih strana] moraće da:
(a) poseduju uverenje o profesionalnoj kompetenciji izdato u skladu sa odeljkom 1 dela B Aneksa ROAD-1; i
(b) da se pridržavaju pravila o radnom vremenu i vremenu provedenom na putu, odmoru, pauzama i upotrebi tahografa u skladu sa odeljcima 2-4 dela B Aneksa ROAD-1.

Izvor: trans.info