Klijent nije platio prevoz na vreme? – U ovoj zemlji ga inspekcija kažnjava po službenoj dužnosti!

Španske vlasti uvrstile su kontrolu poštovanja odredbi o maksimalnim rokovima plaćanja u sektoru drumskog transporta među prioritetne mere transportne inspekcije u 2023, saopštilo je sredinom januara udruženje Fenadismer. 

Takve kontrole neophodne su kako bi se postigla puna usklađenost i primena zakonskih odredbi. Fenadismer podseća da je od oktobra 2021. rok plaćanja 60 dana, što, kako naglašavaju, i dalje zanemaruje više od polovine klijenata. Špansko udruženje navodi da su, prema njihovim saznanjima, zbog ovakve prakse inspekcijske službe Ministarstva saobraćaja već počele da po službenoj dužnosti kažnjavaju špeditere, agencije i velike transportne kompanije zbog nepoštovanja maksimalnih rokova plaćanja prema potprevoznicima, koji su zapravo pružali usluge.

Španski inpektori zahtevaju od firmi da prilikom rutinskih kontrola (koje se periodično sprovode), dostave svoje komercijalne dokumente i instrumente plaćanja, koje koriste za izmirivanje svojih računa. Udruženje navodi da su nadležne vlasti počele da na osnovu ove dokumentacije pokreću postupke. Kompanijama koje su u prekršaju dostavljena su obaveštenja u kojima se navodi sledeće:

Analizom prikazane dokumentacije otkriveno je da su fakture koje je transportno preduzeće XXX ispostavilo za usluge transporta robe koje je pružalo firmi YYY u decembru 2021, isplaćene u suprotnosti sa maksimalnim zakonskim limitom plaćanja u roku od 60 kalendarskih dana predviđenih zakonskim propisima (…), kojima se utvrđuju mere za borbu protiv kašnjenja u plaćanju u komercijalnim poslovima.

Osim toga, Fenadismer naglašava da je prema španskom zakonu maksimalni rok plaćanja 60 kalendarskih dana, računajući od dana prijema robe ili pružanja usluge (a ne od dana izdavanja računa, kako je dosada uobičajeno posmatrano).