Količina prevezene robe povećana za 9% – Smanjenje u rečnom i vazdušnom, rast u drumskom

kamionski_transport_261113Količina prevezene robe u 2013. godini, u odnosu na prethodnu godinu, veća je za 9%, uz istovremeni rast obima rada od 11,2 % iskazan u tonama po kilometru, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Takva kretanja ukazuju na povećanje prosečnog puta prevoženja jedne tone robe u kopnenom saobraćaju, i to sa 302 kilometra u 2012, na 303,5 km u 2013. godini. Manja količina prevezene robe realizovana je u rečnom i vazdušnom saobraćaju, a u drumskom, železničkom i cevovodnom je zabeležen rast. Prevezena količina robe beleži rast i u unutrašnjem železničkom prevozu robe, kao i u uvozu, izvozu i tranzitu robe u železničkom saobraćaju.

Ukupna količina prevezene robe u drumskom saobraćaju, veća je za 7,2%. Obim rada, u tonama po kilometru beleži porast od 14,1%, što ukazuje na povećanje prosečnog puta. Kroz naftovode je transportovano sirove nafte više 20,7%. U istom periodu transport prirodnog gasa gasovodima, veći je za 1,8%.

Obim rada iskazan u tonama po kilometru, veći je za 29,2% u prevozu sirove nafte naftovodima, a za pet odsto je manji u prevozu prirodnog gasa gasovodima. U vazdušnom saobraćaju je u 2013. godini, opala količine prevezene robe za 8,1%, a obima ostvarenog rada za 7,6%. Ulaz teretnih vozila u Srbiju preko granice, prošle godine bio je veći za 3,7%, nego 2012, a izlaz za 20,%, dok je tranzit preko teritorije Srbije porastao za 7,6%.