Komplikuje se situacija na Breneru: „zaratile“ Austrija i Italija

Italija tuži Austriju zbog ograničenja saobraćaja na Breneru, čime je eskalirao spor dve zemlje, navodi Transporto Europa. Posle odluke Saveta ministara 16. oktobra, Italija je zvanično zatražila od Evropske komisije da otvori postupak protiv Austrije. Žalba se odnosi na zabrane i ograničenja na promet teretnih vozila duž vitalnog koridora Brener prolaza, koje Austrija nameće.

Italijanska vlada je inače 15. februara najavila da će poslati zvanično pismo Austriji, pozivajući se na član 259. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije. Sledeći korak je da Evropska komisija razmotri da li da pokrene postupak za kršenje propisa. Ako Komisija odluči da nastavi, poslaće pismo zvaničnog obaveštenja Austriji, koja će imati dva meseca da odgovori. Neuspeh Austrije da promeni stav Komisije i zadrži postojeća ograničenja može dovesti do dalje eskalacije razmirica između dve zemlje.

Evropska komisija zadržava pravo da predmet uputi Evropskom sudu pravde, gde bi Austrija mogla da se suoči sa sankcijama, uključujući moguće dnevne kazne ili paušalne iznose.

Prolaz Brener je ključna tranzitna ruta između Italije i Austrije, koja olakšava kretanje robe i ljudi između severne i južne Evrope. Zemlje poput Nemačke, Mađarske i Češke, kao i nekoliko drumskih transportnih organizacija, protestuju protiv zabrana za kamione i noćnih zabrana još od kada su se pojavili prvi planovi za ove mere. 

Dosada je bilo mnogobrojnih pisama zahteva, dva pravna mišljenja koje je naručila Privredna komora Bolcana i pretnji pravnim postupkom od strane italijanskih udruženja. Međutim, Komisija je dosada odbijala pozive da se reši problem, insistirajući da zemlje koje se graniče sa Brenerom moraju zajedno da reše problem tranzita kamiona, piše trans.info

Foto: Pixabay.com/Tibor Pelikan

  • BONUS SADRŽAJ:

Da li berze tereta mogu da utiču na cenu prevoza? Koliko brzo se „razgrabe“ najbolje ponude? Koje kompanije se oslanjaju na ovakve platforme u Srbiji, a koje u Slovačkoj ili Holandiji? Kako se broj korisnika menja iz godine u godinu?