Potez koji bi iz temelja promenio tržište: EU priprema zabranu izvoza OVIH vozila!

Ako predlog koji je Evropska komisija predstavila u četvrtak prođe, stari, dotrajali automobili više neće moći da se prodaju van EU i da doprinose nebezbednosti puteva i zagađenju životne sredine u trećim zemljama, već će morati da se recikliraju, pišu specijalizovani portali.

Prema predloženoj novoj uredbi, proizvođači automobila će morati da daju jasna i detaljna uputstva za rastavljanje vozila i kako da zamene i uklone delove i komponente tokom upotrebe i na kraju životnog veka vozila.

Najmanje 25% plastike u novim automobilima moraće da bude napravljeno od recikliranih materijala, a od toga najmanje 25 odsto moraće da bude reciklirano iz vozila na kraju radnog veka.

– U narednim godinama na tržište će ulaziti sve više automobila sa nultom emisijom, što će povećati potražnju za vrednim primarnim materijalima. Ovaj predlog će obezbediti reciklažu i ponovnu upotrebu što većeg broja ovih materijala, što će omogućiti novi život komponentama naših automobila i značajno smanjiti ekološki otisak drumskog saobraćaja – rekao je izvršni potpredsednik Komisije Frans Timermans, odgovoran za Evropski zeleni plan.

Komisija je predložila uredbu koja bi zamenila postojeće direktive o otpadnim vozilima i o ponovnoj upotrebi i reciklaži. Tvrde da bi novi propisi doveli do godišnjeg smanjenja emisije CO2 za 12,3 miliona tona do 2035. godine, bolje valorizacije 5,4 miliona tona materijala i povećane ponovne upotrebe ključnih sirovina.

– Implementacija uredbe će dovesti do dugoročnih ušteda energije u fazi proizvodnje, smanjenja zavisnosti od uvoznih sirovina i promocije održivih i cirkularnih modela poslovanja – navodi Evropska komisija.

Svake godine više od šest miliona vozila dostigne kraj svog životnog veka u Evropi. Pored ekonomskih, ekoloških i društvenih koristi za EU, propis bi doprineo većoj bezbednosti na putevima u trećim zemljama sprečavanjem izvoza rashodovanih automobila i smanjenjem zagađenja u zemljama koje uvoze takve automobile.

Automobilska industrija će postati najveći potrošač ključnih sirovina koje se koriste u permanentnim magnetima za e-motore u Evropi. Zato je jačanje otpornosti EU na poremećaje u lancu snabdevanja i smanjenje njene zavisnosti od uvoza ovih sirovina ključno za prelazak na vozila sa nultom emisijom.

Uvoz polovnih kamiona – kakva nas tu pravila očekuju?

Iz EK navode da veliki broj vozila trenutno nije pravilno prikupljen na kraju svog životnog veka i da se mnogi stari, neispravni automobili koji zagađuju okolinu izvoze u treće zemlje.

– Kamioni, autobusi i motori nisu obuhvaćeni postojećim zakonodavstvom. Ovo predstavlja potencijalni izvor zagađenja i značajnog gubitka resursa koji ne ulaze ponovo u privredu i treba ih zameniti primarnim materijalima sa mnogo većim uticajem na životnu sredinu. Cilj je, dakle, i da se delokrug sadašnjeg zakonodavstva se progresivno proširuje na dodatne kategorije vozila uključujući kamione, autobuse i motocikle – navode u Evropskoj komisiji.

Dodaju da bi za sektor upravljanja otpadom, predložena Uredba stvorila i prihode (povećane vrednosti rezervnih delova i recikliranog materijala) i troškove (investicije u nove kapacitete i tehnologije). Očekuje se da će predložena Uredba značajno modernizovati industriju rastavljanja, usitnjavanja i reciklaže EU, otvarajući nova radna mesta i podstičući rast širom Evrope.

– Mere za jačanje tržišta polovnih rezervnih delova učiniće ih dostupnijim potrošačima, jer su znatno jeftiniji od novih. Ovo će učiniti održavanje vozila pristupačnijim i produžiti njihov radni vek. Sa druge strane, mere koje utiču da dizajn vozila više ide u pravcu cirkularne ekonomije (kao što je ugradnja reciklirane plastike) dovešće do skromnog povećanja cena, za koje se procenjuje da će biti manje od 40 evra za potrošača koji kupuje novo vozilo – navode u EK.

Očekuje se da će ovo otvoriti 22.100 dodatnih radnih mesta, većinu njih u malim  i srednjim preduzećima aktivnim u sektoru upravljanja otpadom i reciklaže. MSP u sektoru demontaže suočavaju se sa važnim izazovima povezanim sa električnim vozilima, posebno zbog novih potreba za obukom i investicijama. Predložena Uredba će podstaći modernizaciju ovih kompanija, inovacije u cilju poboljšanja sortiranja, tretmana i reciklaže otpada iz otpadnih vozila.

EU je inače najveći svetski izvoznik polovnih vozila. U 2020. godini, broj polovnih vozila izvezenih u treće zemlje iznosio je 870.000, dok je ovaj izvoz vredeo od 3,85 milijardi evra. Većina automobila se izvozi u Afriku, Istočnu Evropu, Centralnu Aziju i Bliski istok.

Predložena Uredba postavlja novi model u kome bi samo vozila koja su u stanju da saobraćaju – putnička vozila, kombi vozila, kamioni i autobusi – bila dozvoljena za izvoz iz Unije. Da bi se olakšala implementacija, predložena Uredba takođe pojašnjava definiciju vozila na kraju životnog veka i uvodi obavezne kriterijume koji bi omogućili lakše razlikovanje otpadnih vozila od polovnih.

Izvor: Evropska komisija