Kontrola cisterni koje dolaze iz Crne Gore u Srbiju

Uprava carina donela je odluku o novim merama kontrole cisterni koje dolaze iz Crne Gore.

– U skladu sa zakonom, a u interesu zaštite ekonomskih interesa države, kao i bezbednosti i zdravlja naših građana, Uprava carina je donela odluku da se sve cisterne koje se dopremaju sa carinskog područja Republike Crne Gore, sa robom ili bez, moraju prijaviti na Carinskoj ispostavi Gostun, radi sprovođenja adekvatne kontrole – pojasnili su u četvrtak (12. maja) u Upravi carina za PlutonLogistics.

Ta odluka je utemeljena na činjenici da je reč o jedinom graničnom prelazu prema Republici Crnoj Gori koji poseduje sve neophodne uslove za bezbednu kontrolu takve vrste vozila, dodaju.