Letnje računanje vremena – pomeranje sata na TAHOGRAFU

U noći između subote (26. marta) i nedelje (27. marta) sat se pomera sa 02:00 na 03:00. Novo letnje računanje vremena takođe znači i neophodnu promenu na tahografu.

Ko ne ispuni ovu obavezu, imaće problema sa evidentiranjem radnog vremena, a samim tim i tokom inspekcije. Iz tog razloga, konverziju uređaja svakako treba izvršiti.

Analogni tahografi

Zbog prilično jednostavne konstrukcije, promena vremena se može izvršiti na analognim tahografima u samo nekoliko koraka. Trebalo bi da proverite šta se pojavljuje na brojčaniku i prema tome uračunajte taj sat u opšti raspored rada. Ovaj sat nije naznačen na analognom tahografu. Iz tog razloga se preporučuje da ostavite napomenu na poleđini brojčanika u kojoj se navodi da je do ažuriranja vremena došlo zbog promene standardnog vremena na letnje računanje vremena.

Najveća prednost analognog tahografa je u tome što vozač može da odabere trenutak za promenu. To znači da on može u skladu sa tim planirati svoju pauzu i izvršiti promene tek kada dođe na planiranu destinaciju.

Digitalni tahografi

Kod digitalnih tahografa, sva snimanja se vrše u UTC vremenu (koordinirano univerzalno vreme), koje je nezavisno od vremenskih zona i ne može se menjati. Prilikom analize kršenja vremena vožnje ili evidentiranja radnog vremena, promena vremena se uzima u obzir odgovarajućim algoritmima. Promene koje se unose u tahograf zavise od zemlje u kojoj su napravljene. Ukratko, promena vremena nije zbog drajvera, već zbog datog softvera.

Neki softverski programi mogu ažurirati vreme tačno u 02:00. Shodno tome, izazivaju „virtuelnu” pauzu za vozača, čak i ako nije zaustavio vozilo. Drugi programi postavljaju tahograf tek nakon što je vozilo zaustavljeno kako se ne bi ometao snimak napravljen u UTC vremenu.

Izvor: trans.info