Mađarska „na tapetu“ zbog cena goriva – EU pokreće prekršajni postupak

Zbog uvođenja mera suprotnih pravilima unutrašnjeg tržišta, Evropska komisija pokrenula je prekršajni postupak protiv Mađarske. Komisija je zabrinuta da je sistem cena goriva, po kojem većina stranaca mora da plaća mnogo više nego Mađari, diskriminatorski i protiv principa slobodnog kretanja robe.

Mađarska je, podsetimo, još u oktobru prošle godine uvela ograničenje cena goriva, koje se odnosilo na sve kupce na benzinskim pumpama, ali je potom – tokom nekoliko meseci – postpeno ograničavala ko može da koristi povlašćene cene. Do kraja maja, podseća trans.info, povlastica je bila dostupna samo onima čije je vozilo registrovano u Mađarskoj i pripada kategorijama do 7,5 tona.

Evropska komisija smatra da su ovi dvostruki aršini distriminatorski i stoga traži od mađarskih vlasti da poštuju odredbe zakona EU u vezi sa slobodom kretanja roba i usluga.

– Obezbeđivanje pravilnog funkcionisanja jedinstvenog tržišta je od posebnog značaja u trenutnoj geopolitičkoj situaciji, jer predstavlja glavni instrument za prevazilaženje aktuelnih ekonomskih remetilačkih efekata koji su rezultat ruske invazije na Ukrajinu. Jednostrano delovanje na nacionalnom nivou i uvođenje diskriminatornih praksi protivno je principima slobodnog kretanja na jedinstvenom tržištu i ne može predstavljati rešenje – navodi se u saopštenju Komisije.

Mađarska sada ima dva meseca da odgovori na zabrinutost koju je iznela Komisija. U suprotnom, Komisija može odlučiti da pošalje obrazloženo mišljenje vladi ove zemlje.

Ministarka pravde Mađarske Judit Varga prokomentarisala je ova dešavanja na Fejsbuku. Ona je podsetila da je sistem koji je vlada uvela u početku važio za

Međutim, zbog inflatorne i ratne situacije koja se u međuvremenu razvila, „cisterna turizam“ je postao sve prisutniji te je zapretio da ugrozi sistem snabdevanja do te mere da je vlada morala da „ukloni“ vozila sa stranim registarskim oznakama iz kruga korisnika, navela je.

Komisija je upozorila Mađarsku u junu

Nekoliko stranih udruženja prevoznika je još u martu protestovalo protiv dvostrukih standarda, kada se tržišna cena odnosila samo na strane prevoznike. Kap koja je prelila čašu za EU ​​bila je kada je mađarska država krajem maja proširila dvostruki standard na sva vozila sa stranim registarskim oznakama.

– Prema Direktivi o uslugama EU, države članice moraju da obezbede da kompanije ne diskriminišu korisnike određenih usluga tako što im uskraćuju uslugu ili im naplaćuju višu cenu zbog njihove nacionalnosti ili mesta stanovanja – rekao je portparol Evropske komisije za trans.info, dodajući da će osigurati da se ovaj princip poštuje.