NEMAČKA: Izmene zabrana kretanja

Nemačke nadležne vlasti su izvršile izmenu postojećih izuzeća od zabrana kretanja za vozila preko 7,5 tona. Prema najnovijim izmenama period izuzeća od zabrana kretanja i u regiji Bavarska (Bayern) produžen je do 30. juna 2021. godine.

Dakle, na osnovu novih izmena na teritoriji Nemačke se zabrane kretanja za vozila preko 7,5 tona neće primenjivati do 30. juna 2021. godine.

Informacije o regijama i periodima izuzeća od zabrane vožnje za pojedine prevoze možete pogledati OVDE (od 8. do 15. strane).

Mapu nemačkih regija možete preuzeti OVDE.

Izvor: Pumedtrans