OBRT: Menja se Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju nije još ni ugledao svetlost dana, a već je pripremljen novi zakon o izmenama i dopunama postojećeg! Vlada Srbije je taj predlog 25. januara poslala na usvajanje po hitnom postupku u Skupštinu Srbije.

Kako je navedeno, nakon analize nekih uporedno pravnih rešenja, raspoloživih podataka kao i nakon održanih sastanaka sa zainteresovanim privrednim subjektima uočeno je da je neophodno izvršiti izmene i dopune pojedinih odredaba Zakona.

Donošenjem Predloga zakona unaprediće se prevoz tereta u drumskom saobraćaju, uspostaviće se viši stepen efikasnosti u radu svih subjekata u ovoj oblasti, otvoriće se nove tržišne mogućnosti za domaće prevoznike, otkloniti nejasnoće u primeni zakona, otkloniti pravne praznine, detaljnije i jasnije urediti pojedina pitanja i instituti.

Problemi koji će se rešiti donošenjem Predloga zakona ne bi se mogli rešiti donošenjem podzakonskih akata, odnosno preduzimanjem drugih mera u obavljanju poslova državne uprave, već isključivo donošenjem izmena i dopuna važećeg zakona, s obzirom da je reč o pitanjima i odnosima koji su predmet uređivanja Zakona.

NEKE OD PROMENA

Pomeranje roka:  Pojedinačni pravni akti koji su izdati bez roka važenja, prestaju da važe 12. septembra 2018. godine. Domaća privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i poljoprivrednici koji obavljaju prevoz tereta u drumskom saobraćaju dužni su da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom do 12. septembra 2018. godine.

Prevoz za sopstvene potrebe: Precizirana je odredba o kojim podacima će evidenciju domaćih subjekata koji obavljaju prevoz tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, voditi opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava grada Beograda na osnovu poverenih ovlašćenja. S obzirom na činjenicu da se prevoz za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju obavlja, u najvećem broju slučajeva, na osnovu pojedinačne dozvole iz člana 26. Zakona, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, neophodno je da evidenciju o teretnim vozilima kojima se obavlja ova vrsta prevoza vodi isto ministarstvo. Nadalje, predviđa se izdavanje odgovarajuće potvrde za svako prijavljeno teretno vozilo koja omogućava da se tim vozilom, pored prevoza za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju, može obavljati i prevoz za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju.  Na ovaj način omogućava se smanjenje troškova domaćih privrednih subjekata koji podnose odgovarajući zahtev za upis u evidenciju kod Ministarstva.

Poslovni ugled: precizirati uslov u pogledu poslovnog ugleda, kao jedan od uslova za izdavanje licence za prevoz kako bi se onemogućio pristup delatnosti obavljanja javnog prevoza tereta privrednim subjektima i licima koja su angažovana na poslovima upravljanja prevozom kod tih privrednih subjekata ako su kažnjavana, odnosno osuđivana za privredne prestupe, prekršaje i krivična dela u oblastima koje su od uticaja na bezbedno i sigurno obavljanje prevoza i pojednostaviti način obrazovanja Komisije za sprovođenje ispita o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornih za prevoz.

Rešenja data u Predlogu zakona direktno će uticati na sledeće subjekte:

– domaće prevoznike
– lica odgovorna za prevoz
– komisiju za sprovođenje ispita o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornih za prevoz
– domaća privredna društva, druga pravna lica, preduzetnike, poljoprivrednike, kao i domaće prevoznike koji obavljaju prevoz za sopstvene potrebe;
– domaća privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnike koji obavljaju prevoz u sklopu komunalnih delatnosti
– kandidata koji su podneli zahtev za polaganje, odnosno oslobađanje od ispita o profesionalnoj osposobljenosti
– vozače (državljani Republike Srbije)
– vozače (strane državljane)

Kompletan Predlog zakona pročitajte OVDE.