Održan Seminar o pravilima konkurencije u transportu

Privredna komora Srbije organizovala je seminar „Pravila konkurencije u transportu“ za članove Udruženja za saobraćaj PKS, radi upoznavanja sa propisima u toj oblastieminar o pravilima konkurencije u transportu.  Seminar o pravilima konkurencije u transportu organizovan je u okviru projekta „Unapređenje konkurencije u Srbiji“, koji finansira EU, a sprovodi Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Andrej Plahutnik, vođa projekta Unapređenje konkurencije u Srbiji, govorio je o pravilima konkurencije u EU, ali i o pravilima konkurencije u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na Zakon o zaštiti konkurencije.

Plahutnik je u prvi plan istakao pitanja ograničavanja konkurencije, restriktivne sporazume, ograničavanje konkurencije u okviru javnih nabavki, uslove za izuzimanje od zabrane i druga. Objašnjena su prava učesnika na tržištu, po Zakonu o zaštiti konkurencije, ali i prava u postupku pred Komisijom za zaštitu konkurencije.

Ova tema ima istaknut značaj u procesu evropskih integracija Srbije, ukazano je na seminaru, na kojem je učestvovalo više od 50 privrednika. Privrednici su pozvani i da se obrate Privrednoj komori Srbije u vezi sa nedoumicama kada je u pitanju Zakon o zaštiti konkurencije. Najveća asocijacija srpske privrede o projektu „Unapređenje konkurencije u Srbiji“, redovno informiše svoje članove, od 2009. godine.