Pad prodaje teretnih vozila u Srbiji u 2022.

Broj prvi put registrovanih teretnih vozila u Srbiji u prvom kvartalu 2022. manji je 15,3% u odnosu na uporedni period prošle godine.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, može se uočiti porast broja prvi put registrovanih mopeda, motocikala i  traktora, dok putnički automobili, autobusi, teretna i priključna vozila beleže pad.

Od ukupnog broja prvi put registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila tokom prvog kvartala 2022. godine, proizvedenih 2022. godine, u odnosu na ukupan broj registrovanih, najzastupljeniji su mopedi (52,5%), dok je novih autobusa najmanje (3,2%).

Izvor: Republički zavod za statistiku

U I kvartalu 2022. godine prvi put je registrovano ukupno 5.197 teretnih vozila, dok je za I kvartal 2021. taj broj iznosio 6.123, što predstavlja pad od 15,13%.

Kada je reč o teretnim vozilima do dve godine starosti, u I kvartalu 2022. je registrovano 1.462, što je rast u odnosu na isti period iz 2021. kada ih je registrovano ukupno 1.406.

Najzastupljenija teretna vozila su ona koja imaju nosivost do 999 kg, a najveći broj ovih vozila koristi dizel kao pogonsko gorivo.

Detaljnu statistiku, o prvi put registrovanim teretnim vozilima prema nosivosti , pogledajte u tabeli u nastavku:

Izvor: Republički zavod za statistiku

Pogledajte i više detalja o tome koje pogonsko gorivo je u kom procentu zastupljeno kod prvi put registrovanih teretnih vozila.

Izvor: Republički zavod za statistiku

Statistika saobraćajnih nezgoda

Ukupan broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima u I kvartalu 2022. godine veći je za 2,9% u odnosu na isti period 2021. godine. Porast saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima van naselja iznosi 13%.

Broj lica nastradalih u I kvartalu 2022. godine veći je za 1,8% u poređenju sa istim periodom prethodne godine, dok je broj poginulih lica van naselja veći za 37%.

Broj poginulih pešaka u I kvartalu 2022. godine manji je za 15,8% u odnosu na isti kvartal prošle godine.

Kompletan izveštaj Republičkog zavoda za statistiku možete pogledati OVDE.