PKS realizuje elektronski TIR karnet

Privredna komora Srbija je po broju izdatih TIR karneta prva u regionu. Imajući u vidu činjenicu da je PKS prva u svetu po broju poslatih TIR EPD deklaracija, procentualno po broju izdatih TIR karneta, IRU je izabrao naše TIR stručnjake za konsultacije u vezi sa konceptom projekta elektronskog TIR karneta.

Udruženje za saobraćaj i telekomunikacije PKS tim povodom su 26. marta posetili Rafael Hrt, rukovodilac TIR karnet menadžmenta u IRU i Lukas Lagier, IT projekt menadžer. Sa stručnjacima IRU razgovarali su Milica Dubljević, sekretar Udruženja za saobraćaj i telekomunikacije PKS, Mirko Ožegović, rukovodilac TIR i ATA odeljenja, Vladimir Nikolić, stručni saradnik za izdavanje TIR karneta i Srđan Aleksić, stručni saradnik za kontrolu i vraćanje TIR karneta.

Menadžeri  IRU su naglasili da je u saradnji sa UNECE, započela realizacija zajedničkog projekta e-TIR (elektronskog TIR karneta) i u narednom periodu plan je da se zajedno sa odabranim asocijacijama, a posebno sa Privrednom komorom Srbije,  razradi koncept e-TIR. Privredna komora Srbije i njeno TIR odeljenje dali su značajan doprinos u vezi sa poručivanjem, praćenjem statusa i garancijama za elektronski TIR.

IRU će integrisati predloge Udruženja za saobraćaj i telekomunikacije PKS pri izradi kompjuterizovanog sistema e-TIR, imajući u vidu da su  za ovakve projekte od neprocenjivog značaja iskustva iz prakse. Predstavnici IRU su najavili niz seminara i radnih sastanaka neophodnih za implementaciju ovog  značajnog projekta.