Podnošenje izveštaja o uvozu proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada

Prema obavezama iz Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, rok za podnošenje Godišnjeg izveštaja Agenciji za zaštitu životne sredine je 31. mart tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu.

Više informacija o načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja možete pronaći na zvaničnom sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.

Izvor: pumedtrans.com