Podnošenje zahteva za godišnji plan raspodele za 2022. godinu

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je obaveštenje o podnošenju zahteva za godišnji plan raspodele dozvola za 2022. godinu. Takođe, na sajtu MGSI objavljene su i tabele i izjava koja se podnosi uz zahtev.

Podnošenje zahteva vrši se isključivo na formularima koje je Ministarstvo objavilo i to u dva primerka, u periodu od petka 15. oktobra 2021. godine do ponedeljka 1. novembra 2021. godine.

Uputstvo za popunjavanje se nalazi uz tabele.

Prilikom utvrđivanja godišnjeg plana za izračunavanje kriterijuma koji se odnose na kvalitet voznog parka i broj vozača koristiće se podaci iz službenih evidencija ministarstva na dan 1. novembar 2021. godine. Podaci će biti blagoremeno objavljeni, kako bi domaći prevoznici sa dostavljenim zahetvima izvršili proveru i eventualno dostavili svoje primedbe.

Prva strana zahteva podnosi se na memorandumu prevoznika i sadrži spisak priloga koji se podnose uz zahtev:

  • Tabela 1. Broj i vrsta potrebnih pojedinačnih dozvola preduzeća za 2022. godinu;
  • Tabela 2. Broj i vrsta potrebnih vremenskih dozvola preduzeća za 2022. godinu;
  • Tabela 3. Broj i vrsta potrebnih CEMT dozvola preduzeća za 2022. godinu;
  • Izjava o ostvarenom prihodu po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari teretnim vozilima iz voznog parka prevoznika u periodu od 1.10.2020. do 30.9.2021. godine sa navedenim brojevima faktura i brojevima CMR-a.

Obaveštenje kao i priloge koji se podnose uz zahtev možete preuzeti sa sajta MGSI.