Povećanje kapaciteta i pad cene transporta na evropskom tržištu

Prema izveštaju Capgemini Consulting i TRANSPOREON o praćenju transportnog tržišta, iako su predviđanja bila da će se trend rasta cene prevoza zabeležen u drugom kvartalu ove godine nastaviti, to se ipak nije desilo – u trećem kvartalu došlo je do blagog pada cene prevoza na evropskom tržištu, verovatno kao posledica povećanja kapaciteta.

Prema analiziranim podacima, u trećem kvartalu 2018. godine indeks kapaciteta se povećao za 15,8% – sa 70,1 koliko je bio u prethodnom kvartalu na 81,2. U poređenju sa trećim kvartalom 2017. godine, indeks kapaciteta se poveća za 20,4% – indeks kapaciteta je porastao sa 67,4 na 81,2.

Kada je reč o indeksu cena, u trećem kvartalu 2018. godine došlo je do pada od 2,8% u odnosu na drugi kvartal 2018. godine (sa 107,9 pao je 104,9). U poređenju sa trećim kvartalom 2017. godine, indeks cena u trećem kvartalu 2018. godine se povećao za 3%.

Indeks dizel goriva se povećao u trećem kvartalu 2018. godine za 4% u odnosu na prethodni kvartal.

Izvor: Kancelarija Ivanović