Provere i tokom pandemije – BAG kontrolisala više od 35.000 stranih kamiona

U prvoj polovini 2020. godine inspekcijska služba Savezne kancelarije za prevoz tereta (BAG) izvršila je kontrolu ukupno 54.216 vozila, od čega 35.086 stranih. Utvrđeno je 3.024 kršenja propisa iz oblasti drumskog saobraćaja. Pored toga, inspekcija za puteve je, u prvih šest meseci, kontrolom stranih vozila, otkrila 1.062 prekršaja u vezi sa kabotažom.

Između 1. februara i 30. juna 2020. Savezna kancelarija za prevoz tereta je izrekla 7.024 novčane kazne za prekršaje iz oblasti radnog vremena vozača i 386 novčanih kazni za kršenje propisa o kabotaži. Međutim, te novčane kazne mogle su biti i za prekršaje koji se otkriveni pre relevantnog perioda.

Pored toga, u prvoj polovini ove godine otkriveno je i ukupno 136 kršenja propisa o minimalnoj ceni rada. U istom periodu prošle godine otkriveno je 142 prekršaja, a u prvoj polovini 2018. godine ukupno 127 prekršaja.

Prema najavama Savezne vlade, BAG i drugi inspekcijski organi obavljaće i u narednom periodu nadzor na putu istim intenzitetom i u istom obimu, bez obzira na krizu izazvanu korona virusom.

Izvor: verkehrsRUNDSCHAU.de/office.ivanovic.rs