REFUNDACIJA putarine u Nemačkoj – Podnošenje zahteva od 1. oktobra, evo koji su iznosi!

Evropski sud pravde presudio je krajem prošle godine da iznos nemačke putarine za teška teretna vozila nije u skladu sa evropskim zakonom. Pri određivanju visine putarine za teretna vozila, u skladu sa direktivom Evropske unije, mogu se uklјučiti samo troškovi infrastrukture. Nemačka je ovu direktivu prekršila, budući da je pri određivanju visine putarine u obzir uzela i troškove saobraćajne policije. Iako su ti troškovi predstavljali samo mali deo od 3,8% ili 6%, ESP je presudio da je prekršena Direktiva 1999/62.

Shodno ovoj presudi Evropskog suda pravde (od 28. oktobra 2020. godine) po kojoj je Nemačka godinama obračunavala putarinu suprotno propisima Evropske unije, ova zemlja sada snižava iznos putarine i to sa retroaktivnim dejstvom.

Zakon, kojim se cene putarine prilagođavaju adekvatnom obračunu stupiće na snagu 1. oktobra 2021, a zatim će retroaktivno uticati na period od 28. oktobra 2020. do 30. septembra 2021. godine, podseća BAG.

To znači da će korisnici moći da izvrše refundaciju dela plaćenog iznosa za ovaj period.

Kolika je nova cena putarine i koji iznos će moći da refundiraju, korisnici mogu pogledati u TABELI koju je BAG objavio. Kako je pojašnjeno, iznos prikazan u poslednjoj koloni treba pomnožiti sa (dokumentovanim) pređenim brojem kilometara/ period od 28. oktobra 2020. do 30. septembra 2021. godine. U pojedinačnim slučajevima može doći do odstupanja zbog zaokruživanja.

Zakon stupa na snagu tek 1. oktobra 2021, ističe BAG.

Šta trenutno treba učiniti?

Potrebno je da čuvate račune, odnosno mesečne izvode o putarini od Toll Collect GmbH ili provajdera EEMD, kao i evidenciju pojedinačnih putovanja u pomenutom periodu.

Osim toga, u ovom trenutku ne bi trebalo da radite ništa.

Budući da će zakon stupiti na snagu tek 1. oktobra 2021. godine i da se sva putovanja do kraja 30. septembra 2021. godine mogu refundirati, prijavu treba da podnesete tek kada se završi pomenuti period (kako bi se svi iznosi mogli uzeti u obzir).

Zahteve za kompletan period (od 28. oktobra 2020. do 30. septembra 2021) biće moguće podneti do kraja 2023. i nijedno putovanje do tada neće „zastariti“.

– Molimo vas da sada ne podnosite zahtev za refundaciju – navodi BAG na svom zvaničnom sajtu.

Šta treba učiniti od oktobra 2021. godine?

Od oktobra 2021. godine bićete u mogućnosti da podnesete zahtev za nadoknadu štete – čim budete imali sve izvode o putarini/podatke o plaćanju za period od 28. oktobra 2020. do 30. septembra 2021. godine.

Trenutno se vrše pripreme kako bi prijava bila što jednostavnija. Na početnoj stranici BAG sajta biće dostupno više informacija.

BAG takođe napominje i da će biti potrebno neko vreme za obradu prijave i traži od korisnika strpljenje. Ne postoji naknada za obradu zahteva.

Nove cene putarina koje će se primenjivati od 1. oktobra možete pogledati u TABELI. 

Izvor: bag.bund.de