VAŽNE izmene propisa o PUTARINAMA u Nemačkoj

Nemačka uvodi nekoliko važnih promena u propisima o drumskom teretnom saobraćaju, prenosi trans.info. Prema novim pravilima, BAG može koristiti podatke o putarini za otkrivanje ilegalne kabotaže, a menjaju se i iznosi putarina – u delu za održavanje infrastrukture, kao i u delu koji se odnosi na zagađenje vazduha.

Novi propisi će službenicima BAG-a od oktobra 2021. omogućiti da koriste podatke o putarini za otkrivanje nelegalne kabotaže i drugih prekršaja u drumskom teretnom saobraćaju.

Koristeći podatke o putarini, inspektori BAG-a moći će da saznaju kada kamion uđe u Nemačku i kada je napusti. Sa ovim saznanjima biće lakše pretpostaviti da li su izvršene ilegalne kabotaže i da li su poštovani propisi o radnom vremenu vozača, piše trans.info.

Retroaktivno smanjenje cena

Evropski sud pravde presudio je krajem prošle godine da iznos nemačke putarine za teška teretna vozila nije u skladu sa evropskim zakonom. Pri određivanju visine putarine za teretna vozila, u skladu sa direktivom Evropske unije, mogu se uklјučiti samo troškovi infrastrukture. Nemačka je ovu direktivu prekršila, budući da je pri određivanju visine putarine u obzir uzela i troškove saobraćajne policije. Iako su ti troškovi predstavljali samo mali deo od 3,8% ili 6%, ESP je presudio da je prekršena Direktiva 1999/62.

Shodno ovoj presudi Evropskog suda pravde (od 28. oktobra 2020. godine) po kojoj je Nemačka godinama obračunavala putarinu suprotno propisima Evropske unije, ova zemlja će sniziti putarine i to sa retroaktivnim dejstvom. Pozadina celog procesa bila je, inače, tužba poljskog špeditera protiv Nemačke (koji je zbog uračunavanja troškova saobraćajne policije tražio od Savezne Republike Nemačke povrašaj 12.500 putarina), podseća nemački portal verkehrsrundschau.de).

Sada je, predlogom za koji je Bundestag glasao u četvrtak uveče, predviđeno smanjenje putarina u delu koji se odnosi na troškove infrastrukture, i to retroaktivno, od datuma presude Evropskog suda pravde.

Deo cene putarine namenjen infrastrukturi smanjen je retroaktivno na sledeći način:

Vrsta vozila                                                                     U centima/km             U centima/km od 28. oktobra 2020. 
Masa vozila od 7,5 t do 12 t                                                       8,0                                           6,5
Masa vozila od 12 do 18 t                                                         11,5                                         11,2
Kamion sa manje od 4 osovine i masom od 18 t                  16,0                                         15,5
Kamion sa 4 osovine ili više i masom od 18 t                        17,4                                         16,9

Zagađenje: skuplje od oktobra 2021.

Sa druge strane, prema izmenjenim propisima, planirano je da se od 1. oktobra 2021. primene više cene kod onog dela putarine koji se odnosi na troškove zagađenja.

Cene u ovom segmentu iznosiće, u zavisnosti od kategorije vozila:

Euro 6: 1,2 centa/km (prethodno 1,1 centa/km)
EEV i Euro 5: 2,3 centa/km (prethodno 2,2 centa/km)
Euro 4 i Euro 3: 3,4 centa/km (prethodno 3,2 centa/km)
Euro 2: 7,8 centi/km (prethodno 7,4 centa/km)
Euro 1 i vozila bez klasifikacije: 8,9 centi/km (prethodno 8,5 centi/km)

Izvor: trans.info/verkehrsrundschau.de