Revolucionarna presuda Evropskog suda pravde: ko može biti izuzet od pravila kabotaže?

Revolucionarnom presudom Evropski sud pravde je u septembru pojasnio status drumskog transporta praznih kontejnera, u kontekstu kombinovanog prevoza. Odluka ima značajne posledice po transportnu industriju i tumačenje propisa Evropske unije, piše trans.info. 

Reč je o slučaju u Nemačkoj, kada su savezne vlasti kaznile čelnika špediterske kompanije. Centralno pitanje bilo je da li transport praznih kontejnera, posebno pre utovara ili posle istovara robe, treba smatrati delom kombinovanog transporta ili za njega važe stroga pravila kabotaže.

Kazna od 8.000 evra za ilegalnu kabotažu

Tokom 2020. godine, službenici tadašnje Savezne kancelarije za transport tereta – BAG (danas BALM), sproveli su dve kontrole na licu mesta, na terminalu Contargo Rhein-Neckar GmbH, i uložili prigovor na 60 isporuka koje je izvršila rumunska kompanija TIM-Trans Impex SRL između 6. maja i 27. maja 2019. Rukovodilac TIM-Trans Impex-a optužen da je prevozio prazne kontejnere bez preferencijalne procene potrebne za kombinovani transport – u 57 slučajeva.

Inspektori su tvrdili da je prekoračeno pravilo o maksimalne tri kabotaže u roku od sedam dana.

Međutim, predstavnik rumunske kompanije je na usmenoj raspravi tvrdio da je prevoz praznih kontejnera sastavni deo šireg ugovora o prevozu natovarenih kontejnera, koji podleže preferencijalnom tretmanu kombinovanog transporta prema Direktivi 92/106. Uprkos tome, BAG je izrekao značajnu administrativnu kaznu od 8.625 evra, naglašavajući da transport praznih kontejnera pre utovara ili posle istovara podleže kabotažnim ograničenjima iz člana 8. Uredbe (EZ) br. 1072/ 2009.

Evropski sud pravde: prazni kontejneri izuzetak

Evropski sud pravde je sada prelomio – prevoz praznih kontejnera može biti izuzet od pravila kabotaže. Pozivajući se na Direktivu 92/106/EEC, u odluci suda je navedeno da „prevoz praznih kontejnera drumom između kontejnerskog terminala i tačke na kojoj se roba utovara ili istovara potpada pod koncept kombinovanog transporta“.

Direktiva definiše kombinovani transport kao prevoz robe između država članica različitim vidovima transporta, čiji je odlučujući faktor korišćenje drumskog prevoza za prvu ili poslednju deonicu putovanja. Sud je naglasio da je prevoz praznih kontejnera, ako je direktno vezan za prevoz robe, neodvojivi deo kombinovanog transporta. Ovo tumačenje je u skladu sa ciljem direktive da se smanji zagušenje puteva, uticaj na životnu sredinu i poveća bezbednost na putevima.

Presuda koja se odnosi na Direktivu 92/106 naglašava liberalizovani sistem koji omogućava prevoznicima da obavljaju početne i/ili završne deonice drumskog transporta kao sastavni deo operacija kombinovanog transporta. Takvi prevozi su izuzeti od strožih pravila kabotaže utvrđenih u Uredbi (EZ) br. 1072/2009.

Ova odluka jasno stavlja do znanja transportnoj industriji da drumski transport praznih kontejnera u kontekstu kombinovanog transporta spada u obim privilegija navedenih u Direktivi 92/106. Odluka obezbeđuje lakši i konkurentniji proces za kompanije koje se bave kombinovanim transportom i u skladu je sa širim ciljevima zajedničke transportne politike Evropske unije, piše trans.info. 

Foto: Unsplash/Sven Brandsma

  • „Vozili smo za Naftnu industriju Srbije, za njihove naftne bušotine u Jordanu… Kretali smo se u konvoju, na brdovitom terenu i bili smo pored provalije, kada je na našem kamiona pala povratna opruga gasa. Kamion je naglo trznuo, vozač je morao naglo da zakoči…“

    U specijalnom izdanju podkasta Za volanom govori Neđo Mandić, predsednik Poslovnog udruženja Međunarodni transport.