KAZNE za nelegalnu kabotažu u 10 zemalja: pogledajte ko je najstroži!

Poljski saobraćajni inspektori nedavno su zaustavili kamion nemačkog prevoznika, nakon čega su proverom podataka sa tahografa i kartice, kao i ispitivanjem vozača i analizom dokumenata, utvrdili da je on pet puta prevozio teret u Poljskoj i da je time prekršio važeće propise. Inspektori su obustavili ilegalan transport, a pošiljku je preuzeo poljski prevoznik kako bi ga isporučio primaocu.

– Protiv nemačkog prevoznika biće pokrenut upravni postupak po Zakonu o drumskom saobraćaju. Moraće da plati depozit od 12.000 zlota (više od 2.670 evra), u suprotnom će kamion biti upućen na određeno čuvano parkiralište – navodi se u zvaničnom saopštenju poljske Inspekcije drumskog saobraćaja (ITD).

U vezi sa ovim slučajem, vredi podsetiti kolike kazne se u deset evropskih zemalja izriču za ilegalnu kabotažu: 

Belgija

Prema odredbama Belgijskog kraljevskog dekreta od 19. jula 2000. ilegalna kabotaža se kažnjava sa minimum 1.980 evra. Ukoliko predočena dozvola za međunarodni prevoz ili kabotažu nije (ili nije u potpunosti) popunjena, potrebno je uplatiti depozit od 990 evra.

Češka

Prema češkom zakonu, strani prevoznik čini prekršaj ako prekrši pravila kabotaže EU i ne obezbedi da vozač pokaže transportne dokumente tokom inspekcije. Prema češkom Zakonu o drumskom saobraćaju, prevoznik može biti kažnjen sa do 350.000 čeških kruna za ove prekršaje, što je više od 14.500 evra.

Danska

U Danskoj je ilegalna kabotaža kažnjiva novčanom kaznom od 35.000 danskih kruna (oko 4.600 evra).

Francuska

U Francuskoj je za ilegalnu kabotažu predviđena kazna od godinu dana zatvora i novčana kazna od 15.000 evra, plus 7 dana pauze za kamion i jednogodišnja zabrana vožnje za vozača u zemlji. Osim toga, na zahtev Komiteta za regionalne administrativne sankcije (CRSA), regionalni inspektor može izreći sledeće sankcije:

  • privremeno (maksimalno 1 godina) ili trajno oduzimanje overene kopije dozvole za prevoz (konačno ukidanje koje dovodi do gašenja preduzeća);
  • imobilizacija vozila (maksimalno 3 meseca) u slučaju najmanje 2 prekršaja;
  • privremeni gubitak dobre reputacije direktora kompanije zbog nesposobnosti menadžmenta (maksimalno 5 godina);
  • privremena zabrana kabotaže za prevoznike koji nemaju prebivalište u Francuskoj (maksimalno 1 godinu).

Španija

U slučaju ilegalne kabotaže u Španiji, prevoznik se suočava sa kaznom od oko 4.000 evra. Od januara 2017. godine, u slučaju nelegalne kabotaže, kažnjava se i preduzeće koje je naručilo prevoz, bilo da je u pitanju špediter ili neko drugo preduzeće. Španski nalogodavac može biti kažnjen sa oko 2.000 evra za ovo krivično delo.

Holandija

Od 1. jula 2023. kršenja evropskih pravila o kabotaži kažnjavaju se Zakonom o drumskom teretnom prometu (WWG). Na ovaj način, ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport ili Inspectie for the Environment and Transport) je stekao neophodne alate i ovlašćenja za kontrolu puteva. Prema informacijama dobijenim od ILT-a, u slučaju kršenja pravila kabotaže, inspektori sastavljaju službenu prijavu, a prekršajem se bavi javno tužilaštvo (DT) koje utvrđuje ukupan iznos kazne. Portal trans.info navodi primer izrečene kazne oko 4.400 evra.

Nemačka

Kršenja propisa o kabotaži podležu visokim kaznama u Nemačkoj. Prema nemačkom Zakonu o drumskom saobraćaju, kazna za prevoznika može iznositi do 5.000 evra. Za prvi prekršaj se obično izriče kazna od 1.000 evra. Nalogodavac, pak, ovde može biti mnogo strože tretiran i kažnjen i višestruko višom novčanom kaznom.

Norveška

Trenutno se u Norveškoj za prekršaje u vezi sa kabotažom izriču novčane kazne u rasponu od 25.000 do 50.000 norveških kruna (od 2.180 do 4.370 evra).

Švedska

Šveđani su krajem 2021. povećali iznose kazni za kršenje pravila kabotaže. Od 1. decembra 2021. ilegalna kabotaža se u toj zemlji kažnjava novčanom kaznom od 60.000 švedskih kruna (oko 5.200 evra).

Italija

U Italiji je ilegalna kabotaža kažnjiva prema nacionalnim propisima o drumskom transportu koji su proizašli iz zakona od 6. juna 1974. godine. Kako piše trans.info, novčane kazne se kreću od 5.000 do 15.000 evra, uz dodatnu administrativnu kaznu u vidu tromesečne zabrane korišćenja vozila. Ako se delo ponovi u roku od tri godine, vozilo može biti zaplenjeno na šest meseci.

Beneluksov sporazum o kabotaži

Inspektori Beneluksa drugačije tretiraju prevoznike iz ovog regiona. Zahvaljujući Ugovoru o Beneluksu, prevoznici u Belgiji, Holandiji i Luksemburgu imaju pravo na slobodno kretanje robe unutar svoje teritorije. To znači da ograničenja kabotaže ne važe za ovu grupu prevoznika na teritoriji tri zemlje. Dakle, na njih ne utiče pravilo o „četvorodnevnom periodu odmora“, jer ugovor i dalje važi i pored stupanja na snagu novih pravila kabotaže koja proizilaze iz Paketa mobilnosti.

U praksi, na primer, holandski prevoznik može da obavi neograničen broj domaćih putovanja u Belgiji (ili Luksemburgu) bez prethodnog potpunog istovara međunarodnog tereta. Ova pravila važe samo za prevoznike osnovane u zemljama Beneluksa koji imaju licencu Zajednice izdatu u jednoj od ovih zemalja, objašnjava holandska transportna organizacija TLN. Sindikat, međutim, skreće pažnju da Beneluks sporazum ne oslobađa prevoznike od obaveze registracije u IMI sistem kada obavljaju kabotažu u zemljama obuhvaćenim sporazumom.

Izvor: trans.info