Carniska kontrola: U brodu manje goriva nego što je prijavljeno

Carinska kontrola je 20. marta 2018. godine, na izlaznoj strani carinske ispostave Veliko Gradište, otkrila manjak od skoro 3.000 litara goriva u pogonskom tanku broda.

Manjak je otkriven na slovačkom samohodnom teretnom brodu koji je prazan prolazio kroz Srbiju ka Rumuniji. Prilikom pregleda carinski službenici su uočili da prijavljena visina od 241 cm pogonskog goriva, čemu odgovara oko 19.500 litara nafte, ne odgovara realnom stanju.

Naime, otkriveno je da visina goriva iznosi 207 cm, što je ekvivalent količini od 16.800 litara nafte.

Prekršajni sud je u vezi sa ovim slučajem doneo odluku da se posada broda kazni sa 150.000 dinara. Međutim, kada se na kaznu dodaju i ostali troškovi – carine, drugih naplatnih dažbina i naplate vrednosti robe koja se ne može oduzeti, zbirno to iznosi preko 500.000 dinara.

Ovo je četvrti prekršaj u poslednjih dvadesetak dana u ovoj carinskoj ispostavi da prijavljena količina goriva u brodu ne odgovara pravom stanju stvari. Od početka marta ove godine do današnjeg dana na osnovu odluke suda u vezi sa ovim prekršajima u budžet Srbije slilo se više od milion i po dinara, navodi Uprava carina na svom sajtu.