Saradnja nauke i privrede – INOVACIJE u proizvodnji termoizolovanih nadgradnji vozila

Razvoj inovativnog softvera za brzu izradu prototipova termoizolovanih nadgradnji za prevoz lakokvarljivih namirnica, jedan je od projekata koje će Fond za inovacionu delatnost finansirati u okviru Programa saradnje nauke i privrede.

Projekat „Rapid prototyping of optimized refrigerated vehicle bodies“ odobren je početkom novembra, a Fond će ga finansirati iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Nosilac projekta je kompanija Uniplast Serbia iz Šapca, koja se, između ostalog, bavi proizvodnjom termoizolovanih nadgradnji teretnih vozila više od dve i po decenije i sa kojom Laboratorija CIAH Mašinskog fakulteta ima dugogodišnju uspešnu saradnju.

– Kompanija Uniplast Serbia je prepoznala Mašinski fakultet i Inovacioni centar, odnosno Laboratoriju CIAH, kao pouzdanog saveznika u inovativnim tehnološkim projektima sa jasnom vizijom razvoja i definisanim poslovnim modelom i strategijom komercijalizacije – navodi se u saopštenju Mašinskog fakulteta.

Cilj projekta, koji će trajati 2 godine, je unapređenje procesa proizvodnje i ispitivanja termoizolovanih komora razvijanjem softvera, za predviđanje rezultata ispitivanja. Ovaj softver štedi vreme i materijal. 

– Na projektu će biti angažovani, osim zaposlenih u kompaniji Uniplast Serbia, istraživači saradnici Laboratorije CIAH, koji svojim znanjem i iskustvom u ispitivanju komora u skladu sa ATP sporazumom, treba da doprinesu realizaciji biznis plana i ostvarenju definisanih ciljeva – navodi se.

Izvor/foto: vesti.mas.bg.ac.rs

* Cilj Programa saradnje nauke i privrede je da pomogne istraživanja koja su od značaja za privredu tako što će podstaći preduzeća iz privatnog sektora i javne naučnoistraživačke organizacije da se upuste u zajedničke istraživačko-razvojne projekte sa ciljem stvaranja novih ili poboljšanih komercijalno orijentisanih proizvoda i usluga, kao i inovativnih tehnologija sa značajnim budućim učinkom i tržišnim potencijalom.

Kroz Program saradnje nauke i privrede odobrava se do 300.000 evra. Priručnik sa uslovima Programa saradnje nauke i privrede dostupan je na sledećem linku