SLOVENIJA: Nova pravila za parkiranje i označavanje vozila na odmorištima

Izmena Zakona o pravilima saobraćaja na putevima, koja reguliše parkiranje vozila na odmorištima na autoputevima i brzim putevima u Sloveniji, stupila je na snagu 11. avgusta.

– Autobus i teretno vozilo sa najvećom dozvoljenom masom iznad 3.500 kg dozvoljeno je parkirati samo na označenim mestima za parking, u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom za najviše 25 časova. Parkiranje samo priključnog vozila na autoputu i brzom putu je zabranjeno. Za prekršaj je propisana novčana kazna za vozača u iznosu od 300 eura, a za pravno lice u iznosu od 1.000 eura i za odgovorno lice u iznosu od 300 eura – objavilo je Poslovno udruženje Pumedtrans na svom sajtu.

Motorno vozilo sa najvećom dozvoljenom masom do 3.500 kg dozvoljeno je parkirati samo na označenim mestima za parking, u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom. Za prekršaj je propisana novčana kazna za vozače od 150 eura.

Vozač na unutrašnjoj strani vetrobranskog stakla vidno označava vreme i datum početka parkiranja. Za prekršaj je propisana novčana kazna za vozače od 150 eura.

Zabranjena je vožnja, parkiranje ili zaustavljanje na traci za parkiranje ili parking mestu, osim za hitna zaustavljanja i zaustavljanja radi neophodne pomoći. Za prekršaj je propisana novčana kazna za vozača u iznosu od 300 eura za pravno lice u iznosu od 1.000 eura i za odgovorno lice u iznosu od 300 eura.

Na vozilo koje je nepravilno parkirano i za koje nije moguće utvrditi vlasnika (vozila stranih registarskih oznaka), montira se tehnički uređaj – lisice, koji sprečava nastavak vožnje. Troškove montiranja i uklanjanje kao i oštećenja tehničkih sredstava plaća vlasnik ili vozač vozila.

Vozilo koje je parkirano izvan označenog mesta za parking ili je parkirano na označenom mestu za parking duže od 30 dana, upravnik će ukloniti i nakon tri meseca uništiti ili prodati. Uklanjanje vozila vrši se o trošku vlasnika vozila.