Uvoz/izvoz 2021: Ovo su rezultati za prvih 7 meseci!

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar-jul 2021. godine iznosila je 33019,0 miliona dolara, što je porast od 35,4% u odnosu na isti period prethodne godine. Izraženo u evrima, razmena je dostigla 27479,2 miliona evra uz  porast od 24,7% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvezeno je robe u vrednosti od 14332,7 mil dolara, što čini rast od 38,9% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 18686,3 mil dolara, što je za 32,8%više nego u istom periodu prethodne godine.

Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost od 11927,3 miliona, što čini rast od 28,0% u odnosu na isti period prethodne godine. Uvoz robe imao je vrednost od 15551,9 miliona, što je za 22,3% više nego u istom periodu prethodne godine.

Deficit iznosi 4353,6 mil dolara, što čini povećanje od 16,1%u odnosu na isti period prethodne godine. Izražen u evrima, deficit iznosi 3624,6 miliona, što je povećanje od 6,7% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Pokrivenost uvoza izvozom je 76,7% i veća je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 73,3%.

Trgovina po nameni proizvoda

U strukturi izvoza po nameni proizvoda (princip pretežnosti) najviše su zastupljeni proizvodi za reprodukciju,61,4% (8800,8 mil dolara), slede roba za široku potrošnju, 27,9% (3999,6)i oprema, 10,7%(1531,6). Neklasifikovana roba po nameni iznosi 0,0% (0,7 mil dolara).

U strukturi uvoza po nameni proizvoda najviše su zastupljeni proizvodi za reprodukciju,54,5% (10191,5 mil dolara), slede roba za široku potrošnju,19,7% (3690,1), i oprema,14,4% (2682,1). Neklasifikovana roba po nameni iznosi 11,4% (2122,5 mil dolara).
Spoljnotrgovinska robna razmena bila je najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Zemlje članice Evropske unije čine 61,9% ukupne razmene.

Zemlje sa kojima trgujemo

Naš drugi po važnosti partner jesu zemlje CEFTA, sa kojima imamo suficit u razmeni od 1434,3 mil dolara, koji je rezultat uglavnom izvoza: nafte i naftnih derivata, žitarica i proizvoda od njih, električnih mašina i aparata, gvožđa i čelika, kao i drumskih vozila. Izvoz Srbije iznosi 2186,6 a uvoz 752,3 mil dolara za posmatrani period. Pokrivenost uvoza izvozom je 290,7%. Izraženo u evrima, izvoz iznosi 1820,6a uvoz 626,1 mil evra (suficit je1194,5 mil evra, a pokrivenost uvoza izvozom 290,8%).

Posmatrano pojedinačno po zemljama, najveći suficit u razmeni ostvaren je sa zemljama iz okruženja: Bosnom i Hercegovinom (izvoze se najviše gasna ulja i motorni benzin, a uvozi se koks i polukoks od kamenog uglja i žica od gvožđa i čelika), Crnom Gorom (izvoze se lekovi za maloprodaju i rude olova i koncentrati, a uvoze se najviše električna energija i dimljeno svinjsko meso)iSevernom Makedonijom (izvoz električnih provodnika i otpaci od gvožđa i čelika, a uvoze se najviše zavarene cevi od gvožđa i čelika i lekovi za maloprodaju).Od ostalih zemalja ističe se i suficit saRumunijom, Češkom, Velikom Britanijom, Bugarskom, Hrvatskom, Švedskom, Slovačkom, Slovenijom. Najveći deficit javlja se u trgovini sa Kinom (zbog uvoza telefona za mrežu stanica i laptopova). Sledi deficit sa: Turskom, Nemačkom, Irakom, Italijom, Ruskom Federacijom, Belgijom, Republikom Korejom, Poljskom, Francuskom, Grčkom, Švajcarskom, Mađarskom…

Podaci za jul 2021

U julu 2021. godine je izvezeno je robe u vrednosti od 2193,2 miliona dolara, što čini povećanje od 30,1% u odnosu na isti mesec prethodne godine. Uvoz je iznosio 2921,4 miliona dolara,što je povećanje od 29,5% u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Izraženo u evrima izvezeno je robe u vrednosti od 1854,1 miliona evra, što čini povećanje od 24,8% u odnosu na isti mesec prethodne godine. Uvoz je iznosio 2470,1 miliona evra, što je povećanje od 24,2% u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Računato u dolarima, desezonirani indeks jul 2021/ jun 2021. godine pokazuje rast izvoza za 2,9% i rast uvozaza 0,2%. Računato u evrima, desezonirani indeks jul 2021 / jun 2021. godine pokazuje rast izvoza za 4,6% i rast uvoza za 1,3%.

Prema Nomenklaturi statistike spoljne trgovine za jul:

Na listi prvih 5 proizvoda u izvozu, prvo mesto zauzima izvoz setova provodnika za avione, vozila i brodove (97 mil dolara); drugo mesto pripada izvozu rude bakra i koncentrata (89 mil dolara); na trećem mestu je izvoz novih spoljnih guma za automobile, sa 51 mil dolara; sledi izvoz rafinisanog bakra, sa 44 mil dolara; poslednje mesto pripada izvozu toplo valjanih proizvoda od gvožđa i čelika (kotur.),sa 39 mil dolara.

Lista prvih 5 proizvoda u uvozu pokazuje da je sirova nafta(116 mil dolara) naš prvi uvozni proizvod; drugi po značaju je uvoz lekova za maloprodaju (72 mil dolara); na trećem mestu liste je uvoz gasnih ulja (39 mil dolara); sledi uvoz delova i pribor za motorna vozila (37 mil dolara); poslednje mesto zauzima uvoz ostalih električnih provodnika, za napon <1000V,sa 33 mil dolara.