Srbija ratifikovala Protokol uz CMR konvenciju

Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR).

Ovaj zakon je 5. marta 2020. objavljen u Službenom glasniku (broj 4/2020), a na snagu stupa osmog dana od dana objavljivanja.

Srbija je dosada bila među malobrojnim državama koje nisu ratifikovale Protokol, budući da su od 1978. godine do danas to učinile gotovo sve potpisnice CMR konvencije.

Iznos ograničenja odgovornosti prevoznika u drumskom saobraćaju je znatno povoljniji za prevoznike prema Protokolu nego prema Konvenciji (CMR).

Kako su za naš portal nedavno pojasnili u poslovnom poslovnom udruženju Međunarodni transport, po novom protokolu, prevoznik se po jednom prevozu može teretiti za štetu na robi od najviše 250-300.000 evra, dok je prema ranijoj regulativi taj iznos mogao ići i do 1,5 milion evra!