Tirol će proveriti svaki 4. kamion u tranzitu

Tirol još jednom povećava broj kontrola kamiona na svim važnim tranzitnim rutama preko Alpa – dodatna 32 dana uvedena su kalendar kontrole teretnih vozila. Cilj regionalnih vlasti, kako prenosi eurotransport.de, jeste da provere svaki 4. kamion na drumu.

Prošle godine austrijska policija pregledala je 10% kamiona u tranzitu, ali sada nameravaju da značajno pojačaju provere. Kako bi to bilo sprovedeno, tirolske vlasti ponovo su obezbedile i mobilnu stanicu, koju je operater autoputa Asfinag dodao uz svoje postojeće punktove. Tirol će za dodatna 32 dana radna snositi troškove od oko 43.000 evra.

Pored redovnih provera u Radfeldu, Kundlu i Brenneru, mobilna jedinica obezbediće kontrolu tehničke ispravnosti kamiona i sigurnosti tereta na drugim lokacijama, kako bi vozila koja nisu u zadovoljavajućem stanju bila isključena iz saobraćaja. Tokom kontrole, takođe će se vršiti i provere vremena vožnje i odmora, dimenzije, kao i težine vozila.

Izvor: eurotransport.de