Prošireno koncesiono područje Luke Kopar – Na 8 ha planirano novo skladište automobila

Koncesiono područje Luke Kopar prošireno je za više od 36 hektara – 21 ha u pomorskom delu i 15 ha na kopnu.

U pomorskom delu, novo područje će obuhvatiti pristupni kanal za brodove koji se kreću ka basenu I, dok će proširenje kopnenog dela omogućiti da Luka Kopar sprovede neke od projekata predviđenih programom razvoja 2021-2025, koji je odobrila vlada Republike Slovenije u februaru ove godine.

Koncesiono područje luke proširuje zonu deponije 5A (parcele), smeštenu u zaleđu pristaništa II, za gotovo 8 hektara.

Na ovom prostoru koji je u prošlosti bio ispunjen materijalom sa bageriranja, planirana je izgradnja skladišta za automobile.

Veća proširenja takođe uključuju područje na kojem se planira nadogradnja Ankarskog perifernog kanala (AOK) koji se proteže od reke Rižane do izlaska u more, kao i područje koje će se koristiti za izgradnju nasipa i ulaza u spoljni terminal za kamione.

Vlada Republike Slovenije izmenila je 31. marta Uredbu o upravljanju teretnom lukom Koper, lučkim operacijama i o davanju koncesije, iz 2008. godine.

Izvor: luka-kp.si

Foto (arhivska): luka-kp.si