Uputstvo za ispunjavanje tehničkih i tehničko-tehnoloških uslova

Ministarstvo saobraćaja je objavilo Uputstvo za dobijanje potvrda o ispunjavanju tehničkih i tehničko-tehnoloških uslova koje mora ispunjavati teretno vozilo ili skup vozila.

Svi prevoznici koji žele da dobiju navedene potvrde moraju da podnesu zahtev za svako vozilo pojedinačno Ministarstvu, a sve detalje pogledajte u Uputstvu.