VAŽNO: Bez promene registarskih tablica!

Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo je odluku da se registarske tablice ne menjaju nakon isteka roka od devet godina od dana izdavanja.

Shodno izmenama Pravilnika o registraciji motornih i priklјučnih vozila, koje je potpisao ministar, registarske tablice se neće menjati nakon pomenutog roka, kako je to do sada bilo propisano i što je trebalo da počne da se primenjuje od 01.01.2020. godine.

Registarske tablice moraće da se menjaju samo ukoliko usled dotrajalosti ili oštećenja postanu neupotreblјive, kao i u slučajevima kada vozilo bude registrovano u drugom registarskom području, kad se izgube, ukradu ili budu uništene.

Od 1. januara se izdaju i saobraćajne dozvole sa neograničenim rokom važnosti, a vlasnici vozila kojima su dozvole izdate pre 1. januara 2020. godine, u kojima je upisan rok važnosti, nakon isteka tog roka mogu ih zameniti za nove saobraćajne dozvole koje su trajne.

Ministarstvo preporučuje vlasnicima vozila da, radi nesmetanog korišćenja vozila u inostranstvu, nakon isteka važnosti saobraćajne dozvole istu zamene.