Visoke cene, potraga za kamionima i pad malih prevoza – Nova slika evropskog transportnog tržišta

Potražnja za transportnim kapacitetima u Evropi je nastavila da raste tokom drugog kvartala 2022, dok je ukupan broj raspoloživih teretnih vozila potonuo. Prekogranični transport manjim vozilima je takođe dramatično opao od stupanja na snagu Paketa mobilnosti, pokazuje Transportni barometar kompanije TIMOCOM.

Evropska privreda je u problemima, jer su troškovi energije, materijala i zaposlenih u porastu. Uticaj na drumski saobraćaj je jasno vidljiv – pružaoci transportnih usluga smanjuju transportne kapacitete, koji su već bili na vrhuncu zauzetosti. Rezultat je pogoršanje neravnoteže na tržištu.

Spirala cena

Uprkos stalnim uskim grlima u isporukama, nestašici sirovina i poteškoćama sa prijemom delova od dobavljača, potražnja za drumskim transportom je i dalje velika. Istovremeno, dok potražnja nastavlja da raste, nedostatak vozača i uska grla u transportu podstiču spiralu cena. Odnos ponude tereta i ponude transportnih kapaciteta u Evropi je veoma neusklađen, što pokazuju kretanja u drugom kvartalu godine. U junu je odnos tereta i kapaciteta za prevoz u Evropi bio u proseku 85:15.

Odnos ponude tereta i tovarnih kapacitet; Izvor: TIMOCOM, Transportni barometar

U Nemačkoj je bio i veći, sa prosekom 89:11. Brojke za ovu zemlju pokazuju da je tokom drugog kvartala potražnja za teretnim kapacitetima bila naročito istaknuta u aprilu i maju, tokom kojih je veliki broj ponuda tereta unet u TIMOCOM Berzu tereta.

Broj ponuda tereta u arilu porastao je za 26% u odnosu na mart 2022. U junu je tražnja neznatno opala, za 8% u odnosu na prethodni mesec, ali je i dalje bila za 14% veća nego u istom mesecu prošle godine. U Nemačkoj je tako u drugom kvartalu ukupno zabeleženo čak 63% više ponuda za prevoz tereta, nego u prvom kvartalu 2022.

Prevoznici i špediteri smanjuju kapacitete

Rastuće cene energije, u kombinaciji sa nedostatkom vozača, dovele su do toga da mnogi prevoznici i špediteri smanjuju kapacitete ili da budu sprečeni da ponovo aktiviraju vozila koja trenutno nisu u upotrebi. Ukupan broj raspoloživih kamiona na TIMOCOM berzi u aprilu opao je za 19%. Tokom čitavog kvartala, količina raspoloživog tovarnog prostora opala je za 7% u odnosu na prvi kvartal godine. Ovo predstavlja pad od 10% u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Pronalaženje kapaciteta za prevoz u kratkom roku na spot tržištu je važnije nego ikad, uprkos visokim troškovima. Svi pričaju o ceni, ali vidimo da je pronalaženje dostupnog prevoza trenutno važnije od jeftine ponude, kaže Gunnar Gburek (Gunar Gburek) iz kompanije TIMOCOM

Rešenje koje je krajem juna predložila Evropska komisija moglo bi da smanji tenzije na tržištu.

U pitanju je predlog koji bi olakšao profesionalnim ukrajinskim vozačima rad u EU – onima koji su izbegli iz te zemlje, a nekada su radili kao vozači kamiona, bilo bi dozvoljeno da voze unutar Evropske unije, koristeći svoju ukrajinsku vozačku dozvolu za vreme trajanja zaštićenog statusa.

Osim toga, trebalo bi da kvalifikacije profesionalnih vozača iz Ukrajine budu priznate širom EU.

Da li je Paket mobilnosti uzrok pada u međunarodnom prevozu?

U Poljskoj je barometar zabeležio određena početna povećanja kapaciteta nakon dugog sušnog perioda: potražnja za novim kamionima raste. Privredni portali u toj zemlji izvestili su da 70% transportnih kompanija u Poljskoj planira kupovinu novih vozila, uprkos povećanim troškovima. Tu se sada javlja drugi problem: špediteri moraju da čekaju po nekoliko meseci ili čak godinu dana na isporuku vozila.

Paket mobilnosti I je sada na snazi, što znači da mnogi prevoznici koji još nisu podneli zahtev ili dobili dozvolu EU za vozila do 3,5 tone, od 21. maja više ne mogu da obavljaju međunarodne prevoze unutar Evropske unije.

Rezultat toga je da je broj međunarodnih prevoza u vozilima do 3,5 tona koja putuju do i iz Poljske opao 38% u odnosu na prethodni mesec.

Ponuda tereta u Poljskoj u drugom kvartalu 2022. je, sa druge strane, porasla za ukupno 4%. Jedan od razloga za to je i rast e-trgovine, kao i činjenica da se deo ukrajinskih kompanija izmestio u Poljsku nakon što je počeo rat. Ovo takođe objašnjava zašto je u junu 2022. transportni barometar pokazao prosečan odnos tereta i vozila od 70:30 za domaće poljsko tržište.

– Verovatno ćemo morati da sačekamo neko vreme pre nego što vidimo kraj neravnoteže na tržištu transporta – predviđa Gunar Gburek.

Raste potražnja za skladištima 

Trenutna situacija na logističkom tržištu je pokrenula potražnju za magacinskim prostorom u Poljskoj između ostalog i zbog toga što se pšenica koja se transportuje iz Poljske sada tamo skladišti, zauzimajući prostor koji je ranije bio slobodan. Takođe, stotine transporta izazvale su kratkotrajni haos na granici dve zemlje. Ovo se u sistemu TIMOCOM prikazalo kao kratkotrajni rast potražnje na relaciji Ukrajina-Poljska krajem maja i početkom juna.

Količina praznog magacinskog prostora potonula je u prvom kvartalu 2022. sa 3,9% na 3,3%. Ovaj trend je nastavljen i tokom tekućeg kvartala, a cene zakupa magacina rastu.

Izvor: timocom.com